Dividend aandeel GBL 2019, 2020 en 2021. Met ex dividenddatum, uitbetaling, winst per aandeel en dividendbeleid  GBL
 
Groupe Bruxelles Lambert is een holdingmaatschappij en neemt aandelenbelangen in andere beursgenoteerde bedrijven. GBL is een actieve aandeelhouder en bemoeit zich met het bestuur van de bedrijven waarin het aandelen houdt om zo de waarde van haar belangen te vergroten.
Ex-dividend  |  GBL
ex-dividend soort dividend bruto dividend netto dividend betaalbaarstelling
02-05-2017 jaardividend    2016 € 2,93 € 2,05 04-05-2017
07-05-2018 jaardividend    2017 € 3,00 € 2,10 09-05-2020
30-04-2019 jaardividend    2018 € 3,07 € 2,15 03-05-2019
05-05-2020 jaardividend    2019 € 3,15 € 2,21 07-05-2020
Dividendnieuws  | GBL   
Update 30 juni 2020 : Bij de publicatie van het halfjaarlijks verslag kondigt GBL een herziening van het dividendbeleid aan. Als gevolg van de daling en/of opschorting van dividenden van verschillende ondernemingen in portefeuille voorziet GBL voor het boekjaar 2020 (“FY20”)  in 2021 een jaardividend van 2,50 euro per aandeel. Daarnaast zal GBL vanaf FY21 een uitkeringsratio (payout ratio) van het gewone dividend hanteren tussen 75% en 100% van de cash earnings.
Update 28 april 2020 : Groep Brussel Lambert (“GBL”) heeft vandaag haar Buitengewone en Gewone Algemene Vergaderingen
gehouden volgens de organisatie modaliteiten die in haar persbericht van 15 april ll. worden beschreven. De Gewone Algemene Vergadering heeft de uitkering van een brutodividend van 3,15 euro par aandeel voor het boekjaar 2019 goedgekeurd
Dividendhistorie  |  GBL 
  winst per aandeel payout ratio bruto dividend
2014 €     5,64 51 % € 2,86
2015 €     6,61 42 % € 2,79
2016 € -/- 2,94 n.v.t. € 2,93
2017 €     4,53 66 %  € 3,00
2018 €     4,15 74 % € 3,07
2019 €     4,37 57 % € 2,50
Dividendbeleid  |  GBL
Update 30 juni 2020 : Het dividendbeleid van GBL bestaat erin een stabiel of groeiend dividend uit te keren in de tijd. Over de voorbije 15 jaar heeft GBL:
haar brutodividend per aandeel bijna verdubbeld, wat overeenkomt met een samengesteld jaarlijks groeipercentage van 4,6% over deze periode. Vanaf FY21 herziet het bedrijf het dividendbeleid en hanteert GBL een uitkeringsratio (payout ratio) bij het vaststellen van het gewone dividend tussen 75% en 100% van de cash earnings. 
 
Dividend GBL ; ex dividend datum, 2020,2021, 2022, dividendnieuws, dividendhistorie / geschiedenis en het dividendbeleid van het aandeel GBL.
We have updated our Privacy Statement. Before you continue, please read our new Privacy Statement and familiarize yourself with the terms.
dividendinfo.nl © besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data en informatie. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Zie onze disclaimer.