Van het AScX aandeel KasBank de ex dividend en betaaldatum,  de dividend- en beursagenda  en het dividendbeleid voor 2019 .
Kas Bank is een gespecialiseerde Europese bank die zich richt op effectendiensten en investor services. De doelgroep bestaat uit institutionele beleggers en financiële instellingen. Kasbank biedt diensten op het gebied van treasury, risicobeheersing en managementinformatie.
Update 25 februari 2019: KAS Bank maakt bekend dat CACEIS een aanbevolen openbaar bod in contanten heeft gedaan op alle uitstaande aandelen van KAS Bank van 12,75 euro per aandeel, hetgeen een premie vertegenwoordigt van 110 procent ten opzichte van de slotkoers van vrijdag 22 februari. De raad van bestuur van KAS Bank beveelt het bod unaniem aan, evenals de raad van commissarissen van de bank.
 
Update 26 juli 2019 : De Franse effectendienstverlener Caceis heeft zijn overnamebod op Kas Bank officieel gelanceerd. Dat laten beide partijen weten in een gezamenlijk persbericht. Het bod bedraagt 12,75 euro per aandeel, inclusief dividend, in contanten voor Kas Bank. Daarmee wordt het bedrijf gewaardeerd op 188 miljoen euro.
Mededeling t.a.v. het dividend over 2018:  In september 2018 is een interim-dividend van EUR 0,21 (2017: EUR 0,33) per gewoon aandeel uitgekeerd. Met het oog op het aanbevolen bod van CACEIS voor KAS BANK hebben we besloten geen slotdividend over 2018 uit te keren (2017: EUR 0.31).
 Ex-dividend  |   Kas Bank
ex-dividend soort dividend bedrag betaalbaarstelling
26-04-2019 Slotdividend 2018 € 0,00 zie update boven 02-05-2019
07-09-2018 Interim-dividend 2018 € 0,21 14-09-2018
27-04-2018 Slotdividend 2017 € 0,31 03-05-2018
 Agenda  |  Kas Bank
05-09-2019 Halfjaarcijfers 2019
24-04-2019 Algemene Aandeelhouders Vergadering
24-04-2019 Cijfers 1-e kwartaal 2019
07-03-2019 Jaarcijfers 2018
18-10-2018 Cijfers 3-e kwartaal 2018
06-09-2018 Halfjaarcijfers 2018
Dividendbeleid & Outlook  |  Kasbank 
Dividendbeleid - Kasbank streeft ernaar circa 60 tot 80% van het nettoresultaat als dividend uit te keren. De payout ratio schommelt de laatste jaren rond de 65 %
Het interimdividend, dat sinds 2011 op € 0,33 stond, werd in november 2018 verlaagd naar € 0,21.
 
Outlook  2019 - Aankondiging 25 februari 2019: "Vandaag hebben we aangekondigd dat wij een voorwaardelijke overeenstemming hebben bereikt met CACEIS over een openbaar bod op alle aandelen KAS BANK. CACEIS verwacht de transactie af te ronden in het derde kwartaal en gezamenlijk zullen we aan de slag gaan om de benodigde goedkeuringen te verkrijgen om de transactie te kunnen afronden."  Ten aanzien van het dividend over 2018 maakte de bank bekend geen slotdividend uit te keren.
 Taxatie  WPA - Dividend  |  Kas Bank
  WPA payout ratio dividend info
2018 € 0,56   TAX 38 % € 0,21  zie update bovenaan 
2017  € 1,02 63 % € 0,64  
2016 € 1,01 64 % € 0,64  
2015 € 1,03 62 % € 0,64  
2014 € 1,64 39 % € 0,64  
AScX bankaandeel Kasbank's beleggers  en beursagenda , dividendbeleid en het getaxeerde dividend voor 2019 , 2020 en 2021 .