Dividend aandeel Solvay 2019, 2020 en 2021. Met ex dividenddatum, uitbetaling, winst per aandeel en dividendbeleid  Solvay
De  internationale chemiegroep Solvay begeleidt de industrie in het onderzoek naar en de invoering van steeds duurzamere en waardevollere oplossingen. De producten van de Groep worden toegepast in heel wat markten, zoals energie en leefmilieu, automobiel en luchtvaart, elektriciteit en elektronica.
Ex-dividend  |  Solvay 
ex-dividend soort dividend bruto dividend  betaalbaarstelling
16-01-2017 interim-dividend   2017 € 1,38 18-01-2017
21-05-2018 slotdividend         2017 € 2,22 23-05-2018
15-01-2019 interim-dividend   2018 € 1,44 17-01-2019
21-05-2019 slotdividend         2018 € 2,31 23-05-2019
16-01-2020  interim-dividend   2019 € 1,50 20-01-2020 
18-05-2020 slotdividend         2019 € 2,25 20-05-2020 
Dividendnieuws  |  Solvay
Update 26 februari 2020 : De Raad van Bestuur van 25 februari 2020 heeft besloten om, tijdens de gewone algemene vergadering van 12 mei 2020, de uitkering voor te stellen van een dividend van 3,75 EUR bruto per aandeel, onveranderd tegenover het dividend 2018. Daar op 20 januari laatstleden een interimdividend van 1,50 EUR bruto betaald werd, zal op 20 mei 2020 dus een saldo van 2,25 EUR bruto betaalbaar worden gesteld
Dividendhistorie  |  Solvay 
  winst per aandeel payout ratio  bruto dividend
2012 €   6,89      46 % € 3,20
2013 €   3,25      98 % € 3,20
2014 €   0,96 > 100 % € 3,40
2015 €   3,91      84 % € 3,30
2016 €   6,02      57 % € 3,45
2017 € 10,25      35 % € 3,60
2018 €   8,32      45 % € 3,75
2019 €   1,14 > 100 % € 3,75
Dividendbeleid  |  Solvay 
Het dividendbeleid is erop gericht om het dividend jaarlijks te verhogen. In de afgelopen 30 jaar is het dividend dan ook geleidelijk en regelmatig verhoogd. Het jaarlijkse dividend wordt uitgekeerd in twee tranches: een interim-dividend en een slotdividend.
Het interim-dividend bedraagt ongeveer 40% van het totale dividend over het voorgaande jaar en wordt samen met de resultaten van het 3e kwartaal bekend gemaakt en uitgekeerd in januari. Het voorgestelde slotdividend wordt bekendgemaakt in februari, samen met de Groep-resultaten voor het volledige boekjaar, en uitgekeerd in mei na goedkeuring bij besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. (update 07 augustus 2020)
Dividend Solvay ; ex dividend datum, 2020,2021, 2022, dividendnieuws, dividendhistorie / geschiedenis en het dividendbeleid van het aandeel Solvay.
We have updated our Privacy Statement. Before you continue, please read our new Privacy Statement and familiarize yourself with the terms.
dividendinfo.nl © besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data en informatie. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Zie onze disclaimer.