Van het AEX aandeel ABN AMRO de ex dividend en betaaldatum.  Het laatste dividendnieuws en de dividendkalender en beursagenda voor 2020 en 2021. Tevens het dividendbeleid en een overzicht (dividendgeschiedenis) van de winst per aandeel (WPA) en het door ABN AMRO uitgekeerde dividend over de afgelopen jaren.
ABN AMRO is een full-service bank met een primaire focus op Nederland en selectieve internationale activiteiten. ABN AMRO bedient retail-, private- en corporate bankingklanten op basis van diepgaande financiële expertise en uitgebreide kennis van tal van industriële sectoren. 
Ex-dividend  |  Abn Amro
ex-dividend  soort dividend bedrag betaalbaarstelling
10-08-2018 Interim-dividend 2018 € 0,65 03-09-2018
26-04-2019 Slotdividend 2018 € 0,80 20-05-2019
09-08-2019 Interim-dividend 2019 € 0,60 02-09-2019
- Slotdividend 2019 € 0,00 -
- Interim-dividend 2020 € 0,00 -
- Slotdividend 2020 € 0,00 -
- Interim-dividend 2021 € 0,00 -
01-10-2021 Nabetaling slotdividend 2019 € 0,68  25-10-2021
Dividendnieuws  | ABN AMRO
Update 11 augustus 2021: ABN AMRO laat bij de presentatie van de halfjaarcijfers weten - geheel volgens verwachting - de nabetaling met betrekking tot het slotdividend 2019 van € 0,68 in oktober uit te betalen. ABN AMRO: "We zijn gecommitteerd om uitbetaling van dividend te hervatten tegen een uitbetalingspercentage van 50 procent van de nettowinst"
 
ex-dividenddatum: 01 oktober 2021
betaalbaarstelling: 25 oktober 2021
 
De bank keert - in lijn met de aanbevelingen van de ECB - geen interim-dividend over 2021 uit.
Financiële kalender  |  Abn Amro
09-02-2022 Cijfers 4-e kwartaal 2021  | Jaarcijfers 2021
20-04-2022 Algemene Vergadering Aandeelhouders
18-05-2022 Cijfers 1-e kwartaal 2022
10-08-2022 Halfjaarcijfers 2022
09-11-2022 Cijfers 3-e kwartaal 2022
Dividendbeleid |  Abn Amro
ABN AMRO geeft in zijn dividendbeleid aan 50% van de gerapporteerde nettowinst als cash dividend aan aandeelhouders uit te keren. Het dividend word In augustus is er een interim-dividend en in het daarop volgende jaar in mei het slotdividend. Tegelijkertijd wil / moet de bank ruim voldoende middelen op de balans houden om aan de eisen van toezichthouders te voldoen.
 
dividendinfo.nl : Eind 2020 kwam de ECB met de aanbeveling om niet meer dan 15 procent van de behaalde winsten over de jaren 2019 en 2020 als dividend uit te keren. Daarnaast moeten banken ook een stevige ontwikkeling van de buffers laten zien.
Nieuws & Opinie   |  Abn Amro 
29 december 2021 ABM Financial News Analisten horen jackpot al rinkelen bij ABN Amro Lees verder >>>
20 december 2021 beleggen.nl Beursblik: Kepler verruilt ING voor ABN Lees verder >>>
26 november 2021 veb.net Verlossende woord ABN Amro over kapitaaluitkeringen is aanstaande Lees verder >>>
12 november 2021 deaandeelhouder.nl Uitgelicht: minder tegenwind voor ABN AMRO Lees verder >>>
10 november 2021 iex.nl  3-e kwartaalcijfers: Meer winst ABN AMRO Lees verder >>>
10 november 2021 telegraaf.nl Economisch herstel helpt ABN Amro aan hogere kwartaalwinst Lees verder >>>
06 september 2021 ABM Financial News Nieuwe voorziening raakt winst ABN AMRO Lees verder >>>
16 augustus 2021 iex.nl Beursblik: Jefferies verhoogt koersdoelen ABN AMRO en ING Lees verder >>>
11 augustus 2021 nu.nl ABN buigt verlies om in winst, maar waarschuwt voor nieuw OM-onderzoek Lees verder >>>
Het laatste financiele nieuws over RD Shell, ING en alle andere aandelen en beursinfo vind je op dividendinfo.nl
Taxatie WPA & Dividend  |  Abn Amro
  winst per aandeel payout ratio dividend
2015 €   2,04   40 % € 0,81
2016 €   1,92   44 % € 0,84
2017 €   2,89   50 % € 1,45
2018 €   2,35   62 % € 1,45
2019 €   2,06   29 % € 1,28  (incl nabetaling slotdividend)
2020 € - 0,17       0 % € 0,00  
2021 €   0,80   TAX   60 % € 0,48   TAX
2022 €   1,10   TAX   50 % € 0,55   TAX
2023 €   1,36   TAX   50 % € 0,68   TAX
Van het bank-aandeel ABN AMRO en all aandelen uit de AEX, AMX, AScX en Lokale Markt het dividend voor 2021
Marktcommentaar  |  Financials
De winstgevendheid van de financiële sector en met name de bankensector staat onder druk: "the perfect storm" 
Update| december 2020:  Marktcommentaar dividendinfo.nl
 
De winstgevendheid van de financiële sector en met name de bankensector staat onder druk. Een opsomming die doet denken aan een perfect storm:
 
  • De oplopende toevoeging aan de stroppenpot. Hoewel de impact zal worden verzacht door overheidsmaatregelen, zal de crisis de banken opzadelen met meer voorzieningen voor oninbare leningen. Eind 2020 werd bekend dat banken sinds het uitbreken van de coronacrisis in Nederland voor 33 miljard euro aan steun verleend hebben aan consumenten en bedrijven. Het gaat daarbij om hulp in de vorm van extra leningen of uitstel van aflossingen. Daar maakten 172.000 bedrijven en 37.000 particuliere bankklanten gebruik van.
  • De oplopende uitgaven aan belastingen en voorzieningen: Nederlandse banken betalen mee aan het Europese resolutiefonds, het vangnet om toekomstige probleem banken te kunnen redden. Daarnaast is er een speciale bankenbelasting en het Europees deposito garantiestelsel, wat er voor zorgt dat spaartegoeden tot 100.000 euro gegarandeerd zijn.
  • Het vergroten van buffers: Het speelt al vanaf 2014 maar Nederland's grootste banken moeten extra buffers aanhouden van toezichthouder DNB. Die reserves komen bovenop de buffers die banken al moeten aanhouden vanuit Europese regelgeving. Het aanhouden van buffers verlaagt het rendement op het eigen vermogen en gaat dus ten koste van de winstgevendheid.
  • Het compenseren van klanten voor te veel betaalde boeterente: Recentelijk werd bekend dat ING en De Volksbank zo’n 30.000 klanten geld terugbetalen i.v.m.te hoge kosten berekend bij  tussen 2011 en juli 2016 afgesloten hypotheken. In totaal gaat het om 100.000 hypotheken die werden aangepast in die jaren. En zo blijft het verleden de banken achtervolgen.
  • Het controleren op witwaspraktijken: Banken hebben een wettelijk verplichte poortwachtersfunctie bij de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering en de verantwoordelijkheid om financieel-economische criminaliteit te bestrijden lijkt alleen maar toe te nemen. De afgelopen jaren zijn er duizenden mensen aangenomen om het klantenbestand en het betalingsverkeer te monitoren. Banken betaalden in het verleden bij onvoldoende toezicht het nodige aan boetes en de laatste boete is nog niet betaald.  De aandacht voor de verantwoordelijkheid die banken hebben om financieel-economische criminaliteit te bestrijden lijkt in ieder geval voorlopig alleen maar tooe te nemen.
  • De kosten van stallen spaargeld bij de ECB:  Banken zijn verplicht om "overtollig" spaargeld bij de Europese Centrale Bank te stallen. De ECB rekent hiervoor een boeterente en dat heeft ertoe geleid dat de drie grootbanken de negatieve rente over grotere bedragen aan spaargeld aan hun klanten doorberekenen. Zo maakte ABN AMRO bekend vanaf 1 april 2020 een negatieve rente te berekenen in het geval dat op de betaal- en spaarrekening opgeteld meer dan € 2.500.000 staat.
  • Voor Abn Amro speelt mee dat de Nederlandse staat nog steeds grootaandeelhouder is met 56% van de aandelen. Overheden hebben soms andere belangen dan winstmaximalisatie en zijn doorgaans terughoudend bij het nemen van moeilijke beslissingen. Dit kan het aandeelhoudersrendement in de toekomst onder druk zetten.
 
Tegenover al deze oplopende kosten staat het negatieve rentebeleid van de Europese Centrale Bank (ECB). Dit is problematisch voor de manier waarop banken traditioneel hun geld verdienen: de marge tussen het betalen van rente op spaargeld en het ontvangen van rente op uitgezette leningen. Rabobank, de Volksbank (onder andere SNS en ASN bank) en ABN AMRO zagen de rentebaten fors teruglopen. Voor ING pakte het door zijn geografische spreiding wat gunstiger uit. In een aantal landen waar de bank opereert is de concurrentie wat minder hevig en de rentemarge wat hoger is. Ondanks alles hebben de banken hun verdienmodel in 2019 behoorlijk overeind weten te houden dankzij kostenbesparingen, de groei van het leningboek en dalende rente op spaargeld. Maar ook hier lijkt de rek eruit. Het vlees is grotendeels van de botten en een negatieve rente doorberekenen wordt door de kleine spaarder niet gepikt. Ook het streven naar het verhogen van andere inkomstenbronnen, zoals vermogensbeheer of de verkoop van verzekeringen kunnen het verlies van de grootste inkomstenbron (de rentebaten) bij lange na niet compenseren. Tenslotte is er nog de angst dat de interbancaire kredietlijnen weer zullen opdrogen wanneer banken het vertrouwen in elkaars kredietwaardigheid verliezen en terughoudend worden in het lenen aan door het coronavirus-getroffen bedrijven. Dit zou kunnen leiden tot een nieuwe kredietcrisis.
Gevolg verdere margedruk en afnemende omzet.
De vooruitzichten voor de Nederlandse bankensector zijn dan ook niet al te positief ondanks de gemiddeld genomen nog steeds goede kwaliteit van uitstaande leningen en het redelijke economische klimaat. Een einde aan het lage rentebeleid van de ECB zou uitkomst brengen, maar daar ziet het er voorlopig niet naar uit. Voorlopig gaan wij er vanuit dat de winstgevendheid de komende jaren verder onder druk staat.