DISCLAIMER - dividendinfo.nl -


 

  • dividendinfo.nl besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data en informatie. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Dividendinfo.nl alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen, auteurs, datavendors en toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden / onvolledigheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via Internet alsmede technische storingen.

 

  • De informatie op deze website, waaronder data met betrekking tot dividend, koersen of calculaties zijn van algemene aard en zijn geen persoonlijk advies. Wij raden u dan ook aan om voor een persoonlijk op maat gesneden advies contact op te nemen met een onafhankelijk adviseur.


  • Indien u op basis van de informatie van deze website de beslissing neemt om verplichtingen aan te gaan, bent u zelf verantwoordelijk voor de gevolgen daarvan.

 

  • De financiële vergelijkers op de website van dividendinfo.nl worden verzorgd door FinanceAds. Dividendinfo heeft alleen een beperkte invloed op de layout van de vergelijkers. De keuze van aanbieders en de volgorde waarin de aanbieders in het overzicht opgenomen zijn worden door FinanceAds bepaald. 
 
  • Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van  dividendinfo.nl is het niet toegestaan, beeldmateriaal, informatie en foto's, nieuwsberichten en/of berichtgevingen die verstrekt worden via dividendinfo.nl op enigerlei wijze te verspreiden.


  • dividendinfo.nl stelt het op prijs indien onjuistheden op haar website worden gemeld : dividenddata@outlook.com

dividendinfo.nl © besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data en informatie. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Zie onze disclaimer.

VOOR BELEGGERS DOOR BELEGGERS