Dividendoverzicht 2021, 2022 en 2023 van de 100 grootste Nederlandse aandelen. Hierin o.a. de ex-dividenddatum en de datum dat het aandeel het dividend  uitbetaalt (betaalbaarstelling).  Tevens het laatste dividendnieuws en een taxatie / schatting van de

VOOR BELEGGERS DOOR BELEGGERS

FAQ  |  Frequently Asked Questions

 

We lichten aan de hand van de dividend-afwikkeling van Ahold Delhaize een aantal belangrijke begrippen toe:

 

aankondigingsdatum woensdag 11 augustus 2021
ex-dividenddatum vrijdag 13 augustus 2021
registratiedatum maandag 16 augustus 2021
betaalbaarstellingsdatum vrijdag 02 september 2021

TIP: Dividenddata uit het verleden bieden vaak een goede richtlijn voor data m.b.t. toekomstig dividend.

 

  • Op de aankondigingsdatum (announcement- of declarationday) geeft de onderneming aan hoeveel dividend er wordt uitgekeerd en wanneer het dividend betaalbaar wordt gesteld.
  • Op vrijdag 13 augustus zal het aandeel ex-dividend noteren en wordt de koers van het aandeel dan ook (grotendeels) gecorrigeerd voor het betaalde dividend. De hoogte van het dividend is eerder ter goedkeuring aan de aandeelhouders voorgelegd. Bedrijven keren uit aan beleggers die het  aandeel donderdag 12 augustus bij sluiting van de beurs ( 13 augustus voorbeurs) in bezit hebben.
  • Op de registratiedatum (recorddate) wordt vastgesteld welke aandeelhouders recht hebben op het dividend.
  • Op de betaalbaarstellingsdatum vrijdag 02 september maakt je broker - namens de onderneming - het dividend op je rekening over.

 

Nederlandse ondernemingen kennen verschillende dividendvormen zoals cash, stock-, keuze- en combinatiedividend. Cashdividend is dividend in contanten, terwijl bij een stockdividend de contanten wordt uitgekeerd in de vorm van aandelen. Bij keuzedividend kunnen aandeelhouders kiezen of zij het dividend in contanten of in aandelen willen ontvangen. Bij combinatiedividend wordt zowel cash- als stockdividend uitgekeerd. Daarnaast is er nog een dividend herbeleggingsprogramma genaamd  DRIP  en kan er sprake zijn van een speciaal dividend

 

We nemen als voorbeeld aandelen Ahold Delhaize:

FONDS EX-DIVIDEND SOORT DIVIDEND BEDRAG BETAALBAAR
Binck 27 april 2016 slotdividend 2015 € 0,25 02 mei 2016
27 juli 2016 interim-dividend 2016 € 0,04 01 aug 2016
26 april 2017 slotdividend 2016 € 0,19 03 mei 2017
26 juli 2017 interim-dividend 2017 € 0,03 31 jul 2017

Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen dividend uitgekeerd per kalenderjaar en dividend uitgekeerd per boekjaar. In bovenstaande tabel kun je zien dat er in kalenderjaar 2016  € 0,29 aan dividend is uitgekeerd. Met het dividend (over boekjaar) 2016 wordt  hier echter in regel bedoeld: de som van het interim-dividend 2016 en het slotdividend 2016 samen € 0,23. Zo zal het ook in het jaarverslag van de onderneming vermeld worden. 

 

Wanneer een fonds "onverwacht" een tussentijds extra of speciaal dividend uitkeert, worden de bestaande optie series volgens de ratio-methode aangepast. Hierbij worden zowel de contractgrootte als de uitoefenprijs aangepast. Per saldo verandert er puur en alleen door deze aanpassing niets in de totale waarde van de positie. 

Als een Nederlands belastingplichtige particuliere  box 3- belegger buitenlands dividend ontvangt, zijn er mogelijkheden om de ingehouden dividendbelasting te verrekenen in de jaarlijkse aangifte Inkomstenbelasting. De mogelijkheid tot aftrek vind je onder 'voorkoming dubbele belastingen'. Hiervoor moet Nederland met het desbetreffende land een belastingverdrag zijn overeengekomen, waarin een verdragstarief is vastgelegd (vaak 15%).

 

Een voorbeeld: Stel je ontvangt € 1000,- dividend van je aandelen BMW genoteerd aan de Duitse XETRA beurs. Er is € 250,-  aan dividendbelasting ingehouden, wat dus neer komt op 25%. Het belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland geeft aan dat er maximaal 15% verrekend kan worden. In de aangifte kan je dan dus  maximaal € 150,- verrekenen. Het  bedrag ad € 100,- dat je  niet mocht verrekenen  kan eventueel in Duitsland teruggevraagd worden. Dit vraagt de nodige kennis van zaken en lijkt voor kleine bedragen weinig interessant. 

 

Tenslotte kan het ook nog zo zijn dat je inkomen in BOX 3 te laag is om alles te verrekenen.

Stel dat er zonder verrekening  € 125,- aan  buitenlandse dividendbelasting in Box 3 betaald moet te worden. De aftrek ter voorkoming van dubbele belasting in box 3 is dan € 125. Het is echter wel nuttig om  de eerdere € 150,- aan betaalde dividendbelasting  op te geven, want het niet verrekenbare deel ad € 25,- wordt dan doorgeschoven  naar volgend jaar. 

NB. De noemde bedragen en percentages kunnen inmiddels verandert zijn. Voor actuele & aanvullende informatie zou je op de site van de NL belastingdienst kunnen kijken.

 

Verzoek om teruggave van Belgische bronbelasting op dividenden: Als u aandelen heeft in Belgische bedrijven die dividend uitkeren, dan wordt op dit dividend door het Belgische bedrijf Belgische dividendbelasting ingehouden. Het percentage was in 2016 25% en is in 2017 gewijzigd naar 30%. Omdat de Nederlandse overheid met de Belgische overheid een belastingverdrag heeft gesloten, heeft de Belgische belastingdienst echter maar recht op 15%. U kunt het te veel ingehouden bedrag terugvragen bij de Belgische belastingdienst. De resterende 15% die u niet bij de Belgische belastingdienst kunt terugvragen, kunt u verrekenen met de door u verschuldigde Nederlandse inkomstenbelasting over uw box 3-vermogen. Dit doet u via uw aangifte inkomstenbelasting.(update september 2020).               aanvullende info: tax-reclaim.nl

 


dividendinfo.nl © besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data en informatie. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Zie onze disclaimer.