Beter Bed Holding N.V. is in heel Europa actief in de slaapkamerbranche. De onderneming is onder meer actief in de detailhandel, waarbij de onderneming aanwezig is via de winkelketens Beter Bed (Nederland en België), BeddenReus (Nederland) en Sängjätten (Scandinavië).
EX-DIVIDEND SOORT DIVIDEND BEDRAG BETAALBAAR
--- jaardividend 2022 € 0,15 ---
13-05-2022 jaardividend 2021 € 0,15 23-05-2022
--- jaardividend 2020 € 0,00 ---
--- slotdividend 2019 € 0,00 ---
--- interim-dividend 2019 € 0,00 ---
--- slotdividend 2018 € 0,00 ---
--- interim-dividend 2018 € 0,00 ---
30-04-2018 slotdividend 2017 € 0,03 17-05-2018
07-11-2017 interim-dividend 2017 € 0,34 21-11-2017

Update 10 maart 2023: Beter Bed stelt op de jaarvergadering van 10 mei 2023 een onveranderd contant jaardividend voor van 0,15 euro per aandeel. De winst per aandeel (genormaliseerde nettowinst uit voortgezette activiteiten per aandeel) kwam in 2022 uit op 0,19 euro tegenover 0,47 euro in het voorgaande jaar. De payout ratio komt uit op 79 procent. Beter Bed schrijft de terugval in de winst mede toe aan het gegeven dat 2021 een bate uit niet-voortgezette activiteiten en een eenmalig belastingvoordeel kende. Verder laat het bedrijf weten 2023 sterk van start te zijn gegaan en te rekenen op een verdere stijging van de omzet, met een brutomarge die gelijk zal zijn aan die in 2022.


10-03-2023 iex.nl 'Prima kasstroom bij Beter Bed' Lees meer
10-03-2023 beleggen.nl Minder resultaat voor Beter Bed Lees meer
20-01-2023 beursgorilla.nl Degroof Petercam verhoogt koersdoel Beter Bed Lees meer
20-01-2023 iex.nl Cijfers 4-e kwartaal: Meer omzet voor Beter Bed Lees meer
21-10-2022 deaandeelhouder.nl Degroof Petercam gaat koersdoel Beter Bed verlagen Lees meer
21-10-2022 marketscreener.nl Omzetdaling voor Beter Bed Lees meer
22-07-2022 deaandeelhouder.nl Beursblik: Degroof Petercam verlaagt koersdoel Beter Bed Lees meer
22-07-2022 deaandeelhouder.nl Omzet bij Beter Bed omhoog Lees meer

Beter Bed geeft in zijn herziene dividendbeleid aan, onder voorwaarden, ten minste 30 % van de genormaliseerde nettowinst uit voortgezette activiteiten uit te keren aan de aandeelhouders. De uitkering van het dividend mag er niet toe leiden dat op enige publicatiedatum de solvabiliteit van de onderneming lager is dan 30%. Tevens mag de ratio netto-rentedragende-schuld / EBITDA niet groter zijn dan twee. (update 2021)
WINST PER AANDEEL PAYOUT RATIO DIVIDEND
2024 € 0,30 TAX 50 % € 0,15 TAX
2023 € 0,24 TAX 62 % € 0,15 TAX
2022 € 0,19 * 79 % € 0,15
2021 € 0,47 * 32 % € 0,15
2020 € 0,37 * 0 % € 0,00
2019 €-2,38 0 % € 0,00
2018 €-1,06 0 % € 0,00
2017 € 0,43 86 % € 0,37
2016 € 0,87 85 % € 0,74
2015 € 1,03 85 % € 0,87
2014 € 0,77 85 % € 0,65

* Earnings per share from continuing operations


dividendinfo.nl © besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data en informatie. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Zie onze disclaimer.