Beter Bed Holding N.V. is in heel Europa actief in de slaapkamerbranche. De onderneming is onder meer actief in de detailhandel, waarbij de onderneming aanwezig is via de winkelketens Beter Bed (Nederland en België), BeddenReus (Nederland) en Sängjätten (Scandinavië).
EX-DIVIDEND SOORT DIVIDEND BEDRAG BETAALBAAR
13-05-2022 jaardividend 2021 € 0,15 23-05-2022
--- jaardividend 2020 € 0,00 ---
--- slotdividend 2019 € 0,00 ---
--- interim-dividend 2019 € 0,00 ---
--- slotdividend 2018 € 0,00 ---
--- interim-dividend 2018 € 0,00 ---
30-04-2018 slotdividend 2017 € 0,03 17-05-2018
07-11-2017 interim-dividend 2017 € 0,34 21-11-2017

Update 11 mei 2022: Beter Bed hervat het betalen van dividend. Aandeelhouder stemmen op de Algemene Vergadering in met een contant jaardividend over 2021 van 0,15 euro. De payout ratio bedraagt - in lijn met het in 2021 herziene dividendbeleid - 32 % van de genormaliseerde nettowinst uit voortgezette activiteiten. De winst per aandeel kwam uit op 0,47 euro tegenover 0,37 euro in 2020.

Update 22 april 2022: Beter Bed boekt in het 1-e kwartaal op jaarbasis een bijna 40% hogere omzet en zit daarmee boven het niveau van voor de uitbraak van het coronavirus. BB liet eind maart al weten - op basis van een sterke start in de eerste maanden van dit jaar - een verdere omzetstijging met een stabiele brutomarge te verwachten.


Beter Bed geeft in zijn herziene dividendbeleid aan, onder voorwaarden, ten minste 30 % van de genormaliseerde nettowinst uit voortgezette activiteiten uit te keren aan de aandeelhouders. De uitkering van het dividend mag er niet toe leiden dat op enige publicatiedatum de solvabiliteit van de onderneming lager is dan 30%. Tevens mag de ratio netto-rentedragende-schuld / EBITDA niet groter zijn dan twee. (update 2021)
WINST PER AANDEEL PAYOUT RATIO DIVIDEND
2021 € 0,47 * 32 % € 0,15
2020 € 0,37 * 0 % € 0,00
2019 €-2,38 0 % € 0,00
2018 €-1,06 0 % € 0,00
2017 € 0,43 86 % € 0,37
2016 € 0,87 85 % € 0,74
2015 € 1,03 85 % € 0,87
2014 € 0,77 85 % € 0,65

* Earnings per share from continuing operations


dividendinfo.nl © besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data en informatie. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Zie onze disclaimer.