Alle dividend-info en de agenda 2019 voor het AMX aandeel Boskalis : dividend- en betaaldatum, kwartaal cijfers, halfjaarcijfers en jaarcijfers.
Koninklijke Boskalis Westminster NV is één van de grootste baggermaatschappijen van de wereld. De belangrijkste activiteiten van Boskalis zijn landaanwinning, de aanleg en het onderhoud van havens en vaarwegen en het beschermen van kusten en oevers. 
Ex-dividend  |  Boskalis
ex-dividend soort dividend bedrag betaalbaarstelling 
10-05-2019 Jaardividend 2018 € 0,50 20-05-2019 
11-05-2018 Jaardividend 2017 € 1,00  keuzedividend 05-06-2018
12-05-2017 Jaardividend 2016 € 1,00 06-06-2017
12-05-2016 Jaardividend 2015 € 1,60 03-06-2016
 Agenda  |  Boskalis
06-11-2020 Trading Update 3-e kwartaal 2020
20-08-2020 Halfjaarcijfers 2020
13-05-2020 Trading Update 1-e kwartaal 2020
13-05-2020 Algemene Aandeelhouders Vergadering
05-03-2020 Jaarcijfers 2019
08-11-2019 Trading Update 3-e kwartaal 2019
Dividendbeleid  |  Boskalis 
  • Dividendbeleid - Boskalis gaat in zijn dividendbeleid uit van een payout ratio van 40% tot 50% van de nettowinst uit gewone bedrijfsvoering, waarbij tevens voor de langere termijn een stabiele ontwikkeling van het dividend wordt nagestreefd. Bij de keuze voor de vorm van het dividend (in contanten en/of geheel of gedeeltelijk in aandelen) wordt rekening gehouden met de gewenste balansverhoudingen en de belangen en wensen van de aandeelhouders.(update maart 2018)
Taxatie WPA - Dividend  |  Boskalis  
  WPA payout ratio dividend info
2021 €   1,40    TAX 71% € 1,00    TAX  
2020 €   1,20    TAX 67 % € 0,80    TAX  
2019 €   0,80    TAX 75 % € 0,60    TAX  
2018 €   0,60     80 %   € 0,50  
2017  €   1,15 87 % € 1,00  
2016 € - 4,40 nvt € 1,00  
2015 €   3,54 45 % € 1,60  
2014 €   4,03 40% € 1,60  
Outlook  |  Boskalis 
Winstverwachting tweede halfjaar: 
  • Forse verbetering van de nettowinst ten opzichte van het eerste halfjaar
  • Handhaving 2019 EBITDA verwachting; vergelijkbaar niveau met vorig jaar
Update  - augustus 2019 -
           Omzet *          WPA *  
08 mei 2019  2019: 3 mnd     Bij meer omzet gelijkblijvend resultaat.Boskalis waarschuwt dat het lastig wordt om dit jaar de winst over 2018 te overtreffen.
22 aug 2019 2019: 6 mnd       + 8,6%  €0,01  (2018: € -2,76) Winstverwachting tweede halfjaar: forse verbetering van de nettowinst ten opzichte van het eerste halfjaar. Orderportefeuille: EUR 4,4 miljard
08 nov 2019
 
2019: 9 mnd     Goede omzetontwikkeling met een sterke verbetering van het resultaat ten opzichte van de eerste helft van het jaar. Orderportefeuille: EUR 4,2 miljard
05 maa 2020
 
Jaarcijfers       
        t.o.v. vergelijkbare periode voorgaand jaar
Info over beurs- en dividend agenda 2019 van Boskalis met datum: AVA, kwartaalcijfers, halfjaarcijfers en jaarcijfers.