FAQ -  Frequently Asked Questions
Wat zou ik moeten weten.....? 
We lichten aan de hand van de dividend-afwikkeling van Royal Dutch Shell A (RDS) een aantal belangrijke begrippen toe:
Veel gestelde vragen FAQ over: Dividend,
DRIP, special / speciaal dividend en Payment in lieu of dividends.
aankondigingsdatum donderdag 02 november 2017
ex-dividenddatum donderdag 16 november 2017
registratiedatum vrijdag 17 november 2017
betaalbaarstellingsdatum woensdag 20 december 2017
TIP:Op de dividendpagina van ieder aandeel staan de dividenddata van de afgelopen jaren. Deze bieden een goede richtlijn voor data m.b.t. toekomstig dividend.
  • Op de aankondigingsdatum (announcement- of declarationday) geeft de onderneming aan hoeveel dividend er wordt uitgekeerd en wanneer het dividend betaalbaar wordt gesteld.
  • Op donderdag 16 november zal het aandeel ex dividend noteren en wordt de koers van het aandeel dan ook (grotendeels) gecorrigeerd voor het betaalde dividend. De hoogte van het dividend is eerder ter goedkeuring aan de aandeelhouders voorgelegd. Bedrijven keren uit aan beleggers die het  aandeel woensdag 15 november bij sluiting van de beurs ( 16 november voorbeurs) in bezit hebben.
  • Op de registratiedatum (record date) wordt vastgesteld welke aandeelhouders recht hebben op het dividend.
  • Op de betaalbaarstellingsdatum woensdag 20 december maakt je broker - namens de onderneming - het dividend op je rekening over.
 Welke soorten dividend zijn er ?
Nederlandse ondernemingen kennen verschillende dividendvormen zoals cash, stock-, keuze- en combinatiedividend. Cashdividend is dividend in contanten, terwijl bij een stockdividend de contanten wordt uitgekeerd in de vorm van aandelen. Bij keuzedividend kunnen aandeelhouders kiezen of zij het dividend in contanten of in aandelen willen ontvangen. Bij combinatiedividend wordt zowel cash- als stockdividend uitgekeerd. Daarnaast is er nog een dividend herbeleggingsprogramma genaamd  DRIP   en kan er sprake zijn van een speciaal dividend.
Veel gestelde vragen FAQ over: Dividend,
DRIP, special / speciaal dividend en Payment in lieu of dividends.
Hoe kan het dat ik verschillende bedragen lees voor hetzelfde jaardividend ?
We nemen als voorbeeld aandelen Binck:
Fonds ex dividend  bedrag betaalbaar soort dividend
Binck 27 apr  2016 € 0,25 02 mei  2016 slotdividend 2015
  27 jul   2016 € 0,04 01 aug  2016 interim-dividend 2016
  26 apr  2017 € 0,19 03 mei  2017 slotdividend 2016
  26 jul   2017 € 0,03 31 jul    2017 interim-dividend 2017
Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen dividend uitgekeerd per kalenderjaar en dividend uitgekeerd per boekjaar. In bovenstaande tabel kun je zien dat er in kalenderjaar 2016  € 0,29 aan dividend is uitgekeerd. Met het dividend (over boekjaar) 2016 wordt  hier echter in regel bedoeld: de som van het interim-dividend 2016 en het slotdividend 2016 samen € 0,23. Zo zal het ook in het jaarverslag van de onderneming vermeld worden. 
Kan ik de betaalde buitenlandse dividendbelasting  terugvragen / verrekenen ?

Als een Nederlands belastingplichtige particuliere  box 3- belegger buitenlands dividend ontvangt, zijn er mogelijkheden om de ingehouden dividendbelasting te verrekenen in de jaarlijkse aangifte Inkomstenbelasting. De mogelijkheid tot aftrek vind je onder 'voorkoming dubbele belastingen'. Hiervoor moet Nederland met het desbetreffende land een belastingverdrag zijn overeengekomen, waarin een verdragstarief is vastgelegd (vaak 15%).

Een voorbeeld: Stel je ontvangt € 1000,- dividend van je aandelen BMW genoteerd aan de Duitse XETRA beurs. Er is € 250,-  aan dividendbelasting ingehouden, wat dus neer komt op 25%. Het belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland geeft aan dat er maximaal 15% verrekend kan worden. In de aangifte kan je dan dus  maximaal € 150,- verrekenen. Het  bedrag ad € 100,- dat je  niet mocht verrekenen  kan eventueel in Duitsland teruggevraagd worden. Dit vraagt de nodige kennis van zaken en lijkt voor kleine bedragen weinig interessant. 
 
Tenslotte kan het ook nog zo zijn dat je inkomen in BOX 3 te laag is om alles te verrekenen.
Stel dat er zonder verrekening  € 125,- aan  buitenlandse dividendbelasting in Box 3 betaald moet te worden. De aftrek ter voorkoming van dubbele belasting in box 3 is dan € 125. Het is echter wel nuttig om  de eerdere € 150,- aan betaalde dividendbelasting  op te geven, want het niet verrekenbare deel ad € 25,- wordt dan doorgeschoven  naar volgend jaar. 
NB. De noemde bedragen en percentages kunnen inmiddels verandert zijn. Voor actuele & aanvullende informatie zou je op de site van de NL belastingdienst kunnen kijken.
Kan ik de betaalde Belgische dividendbelasting terugvragen ?
Verzoek om teruggave van Belgische bronbelasting op dividenden: Als u aandelen heeft in Belgische bedrijven die dividend uitkeren, dan wordt op dit dividend door het Belgische bedrijf Belgische dividendbelasting ingehouden. Het percentage was in 2016 25% en is in 2017 gewijzigd naar 30%. Omdat de Nederlandse overheid met de Belgische overheid een belastingverdrag heeft gesloten, heeft de Belgische belastingdienst echter maar recht op 15%. U kunt het te veel ingehouden bedrag terugvragen bij de Belgische belastingdienst. De resterende 15% die u niet bij de Belgische belastingdienst kunt terugvragen, kunt u verrekenen met de door u verschuldigde Nederlandse inkomstenbelasting over uw box 3-vermogen. Dit doet u via uw aangifte inkomstenbelasting.(update september 2020).               aanvullende info: tax-reclaim.nl
In de verste uithoek 'het dividend abc'. Voor de 'echte' liefhebber een toelichting op begrippen zoals:
Veel gestelde vragen FAQ over:
DRIP, special / speciaal dividend en Payment in lieu of dividends.
DIVIDEND ABC
Hier vind je de antwoorden op de meest / veel gestelde  vragen
( FAQ ) over het beleggen  in Nederlandse aandelen genoteerd aan de Amsterdamse beurs, 'Euronext'
Aan de orde komen : verekenen / terugvragen buitenlands dividend, payment in lieu of dividends, speciaal dividend en het begrip DRIP
dividendinfo.nl © besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data en informatie. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.Zie onze disclaimer.