Van het AScX aandeel ForFarmers de ex dividend en betaaldatum,  de dividend- en beursagenda  en het dividendbeleid voor 2019 .
ForFarmers is vanaf mei 2016 genoteerd aan de beurs en is ontstaan uit een aantal fuserende coöperaties. ForFarmers levert voeding voor landbouwdieren zoals varkens, pluim- en rundvee. De boeren blijven de grootste aandeelhouder. 
 Ex-dividenddatum  |  ForFarmers
ex-dividend soort dividend bedrag betaalbaarstelling
30-04-2019 Speciaal dividend € 0,017 09-05-2019 
30-04-2019 Jaardividend 2018 € 0,283 09-05-2019
30-04-2018 Jaardividend 2017 € 0,30  09-05-2018
28-04-2017 Jaardividend 2016 € 0,24218 09-05-2017
Agenda  |  ForFarmers
30-10-2020 Cijfers 3-e kwartaal 2020
15-08-2020 Halfjaarcijfers 2020
01-05-2020 Cijfers 1-e kwartaal 2020
24-04-2020 Algemene Aandeelhouders Vergadering
12-03-2020 Jaarcijfers 2019
31-10-2019 Cijfers 3-e kwartaal 2019
Dividendbeleid  |  ForFarmers 
  • Dividendbeleid - Uitgangspunt voor het dividendbeleid van ForFarmers is het beschikbaar stellen van een dividend tussen de 40% en 50% van het resultaat na belastingen en exclusief incidentele posten. Uitbetaling vindt jaarlijks en uitsluitend in cash plaats.
Taxatie  WPA - Dividend  |  ForFarmers
  WPA payout ratio dividend info
2021 € 0,50  TAX 50 % € 0,25    TAX  
2020 € 0,40  TAX 50 % € 0,20    TAX  
2019 € 0,25  TAX 60 % € 0,15    TAX  
2018 € 0,58 49 % € 0,283     + speciaal dividend ad € 0,017
2017  € 0,56 54 % € 0,30  
2016 € 0,50 48 % € 0,24218  
2015 € 0,48 49 % € 0,23  
Outlook  |  ForFarmers
  • Voor heel het jaar zullen zowel het onderliggende bedrijfsresultaat, de onderliggende brutowinst en de onderliggende nettowinst - mede als gevolg van het matige eerste halfjaar -  lager uitkomen dan in 2018. Voor de toekomst wijst ForFarmers op de impact op de resultaten van de inkrimping van de veestapel.
 
        Update  |  31 oktober 2019
 
 
 
 Bruto resultaat *
   Nettowinst *  
02 mei   2019
 
2019 : 3mnd Verwachting voor H1 tussen 30- 35%
Verwachting voor H1
tussen 55-60%
Teleurstellend, maar verwacht: Acomo verwacht vanwege tijdelijke onvoordelige inkooppositie sterk lagere resultaten over H1 2019
15 aug   2019
 
2019 : 6 mnd - 31,5 %   t.o.v. H1 2018   -62 %         11,9 milj De resultaten over het eerste halfjaar 2019 zijn teleurstellend, maar in lijn met eerder afgegeven outlook.
30 okt    2019
 
2019 : 9 mnd +   6,9 %  t.o.v. Q2 2019      Lichte verbetering:  ForFarmers boekt in het derde kwartaal vlakke resultaten. De totale afzet  en  brutowinst waren nagenoeg stabiel.
12 maa  2020
 
Jaarcijfers      
    onderliggende EBITDA onderliggende winst  
  • Outlook - maart 2019 - " Rekening houdend met de resultaten over 2018, en met de huidige marktomstandigheden, vinden we het verstandig om in de komende twee jaar de kostenbasis van de organisatie te verlagen door extra efficiency-maatregelen te treffen. Ondanks dat we door een tijdelijke onvoordelige inkooppositie sterk lagere resultaten verwachten over het eerste halfjaar 2019 ten opzichte van het eerste halfjaar 2018, hebben we vertrouwen in de vooruitzichten daarna.” Voor de periode 2019-2020 verwacht het bedrijf 10 miljoen euro aan kosten te kunnen besparen, onder andere door een optimalisering van de fabriekslocaties.  ForFarmers wil in mei 2019 ook nog starten met een aandeleninkoopprogramma van in totaal 30 miljoen euro.

  • Outlook - mei 2019 -  ForFarmers: "De ontwikkeling van de onderliggende EBITDA in het eerste kwartaal 2019 is teleurstellend maar in lijn met de in maart jl. uitgesproken verwachting voor het eerste halfjaar 2019."  ForFarmers verwacht voor het 1-e halfjaar van 2019 - mede als gevolg van de tijdelijk ongunstige inkooppositie - een daling tussen de 30%-35% van de onderliggende EBITDA / EBIT. Voor de onderliggende nettowinst voorziet het bedrijf een daling tussen de 55%-60%. Voor heel 2019 verwacht het bedrijf dat de onderliggende EBITDA, EBIT en nettowinst lager uitvallen dan in 2018.

  • Outlook - augustus 2019 - Het onderliggende operationele resultaat (EBITDA) daalde in het 1-e halfjaar met 31,5 procent op jaarbasis. De onderliggende winst daalde met bijna 62 procent naar 11,9 miljoen euro. ForFarmers: "De resultaten over het eerste halfjaar 2019 zijn teleurstellend, maar in lijn met de verwachting die we bij publicatie van de update over het eerste kwartaal afgaven.......". Voor geheel 2019  handhaaft het bedrijf dan ook de eerder uitgesproken verwachting m.b.t. een lagere winst.
 
  • Outlook - 31 oktober 2019 - ForFarmers boekt in het derde kwartaal vlakke resultaten. De totale afzet van mengvoer, en de brutowinst waren nagenoeg stabiel. . Het onderliggende bedrijfsresultaat (ebitda) steeg wel met 6,9 procent. Voor heel het jaar zullen zowel het onderliggende bedrijfsresultaat, de onderliggende brutowinst en de onderliggende nettowinst - mede als gevolg van het matige eerste halfjaar -  lager uitkomen dan in 2018. Voor de toekomst wijst ForFarmers op de impact op de resultaten van de inkrimping van de veestapel.
Voor beleggers in aandelen ForFarmers de slotkoersen 2017 van aandelen uit de AEX, AMX, AScX en Lokale markt. Ook vinden beleggers ForFarmers agenda met de ex-dividend en betaaldatum , het dividendbeleid en een overzicht met  de Algemene Aandeelhouders Vergadering ( AVA ) , jaarcijfers en kwartaalcijfers. Tenslotte is er voor beleggers ook nog een taxatie van het aankomende dividend van aandelen ForFarmers.