Alle dividend-info en de agenda 2019 voor het AMX aandeel Fugro : dividend- en betaaldatum, kwartaal cijfers, halfjaarcijfers en jaarcijfers..

Fugro N.V.beursgenoteerd sinds 1992, verzamelt en interpreteert gegevens uit het aardoppervlak en de ondergrond hiervan. Tevens adviseert Fugro bedrijven in het ontwikkelen van infrastructuur, zowel aan land als de kust en op de zeebodem. Fugro NV heeft mankracht, apparatuur, technologie en kennis te bieden voor de ontwikkeling en exploratie van natuurlijke hulpbronnen als olie en gas.

Ex-dividend  |   Fugro
ex-dividend soort dividend bedrag betaalbaarstelling
- Jaardividend 2018 € 0,00  -
- Jaardividend 2017 € 0,00  -
Jaardividend 2016 € 0,00 -
Jaardividend 2015 € 0,00 -
Agenda  |  Fugro
30-04-2020 Cijfers 1-e kwartaal 2020 / Algemene Aandeelhouders Vergadering
19-02-2020 Jaarcijfers 2019
25-10-2019 Cijfers 3-e kwartaal 2019
31-07-2019 Halfjaarcijfers 2019
26-04-2019 Cijfers 1-e kwartaal 2019 / Algemene Aandeelhouders Vergadering
25-02-2019 Jaarcijfers 2018
Dividendbeleid  |  Fugro 
  • Het dividendbeleid van Fugro gaat uit van een uitkeringspercentage van 35 tot 55% van het netto resultaat. Het jaardividend wordt -  voor zo ver van toepassing - uitgekeerd in contanten of in aandelen (keuzedividend).
Taxatie WPA / Dividend  |  Fugro
  WPA payout ratio dividend
2021 €   1,10     TAX 50 % € 0,55    TAX
2020 €   0,70     TAX 50 % € 0,35    TAX
2019 €   0,20     TAX 50 % € 0,10    TAX
2018 € - 0,63       n.v.t. € 0,00   
2017  € - 2,04       n.v.t € 0,00    
2016 € - 3,65  n.v.t. € 0,00
2015 € - 4,40  n.v.t € 0,00
2014 € - 5,43  n.v.t. € 0,00
Outlook  |  Fugro  
  • Outlook - februari 2019 - Fugro rekent voor 2019 opnieuw op omzetgroei, met verdere verbetering van de brutowinstmarge en een positieve kasstroom uit operationele activiteiten na investeringen. De onderneming wil op de middellange termijn de omzet naar 2 miljard tot 2,5 miljard euro opvoeren (2018: 1,65 miljard). De orderportefeuille voor de komende twaalf maanden staat op meer dan 1 miljard euro. 

        De strategie 'Path to Profitable Growth' omvat doelstellingen voor de periode 2021-2023. 
          - een rendement op aangewend kapitaal (roce) van 10 tot 15 procent (2017 : -/- 3,5 %)
          - een brutowinstmarge (ebit) van 8 tot 12 procent en een vrije kasstroom van 4 tot 7 procent van de omzet (2017 : +0,5%)
          - een omzet op middellange termijn naar 2 miljard tot 2,5 miljard euro (H1 2018 : 1,5 miljard euro)
 
  • Outlook - april 2019 - Fugro handhaaft zijn prognoses voor 2019 en gaat uit van verdere omzetgroei. In het 1-e kwartaal steeg de vergelijkbare omzet met meer dan 9 procent waarbij de winst voor belasting (ebit) lager uit viel dan verwacht
 
  • Outlook  -  juli 2019 -  Fugro laat weten dat het herstel doorzet: In het 1-e halfjaar van 2019 steeg de omzet met + 5.7 % en de EBIT margin naar 2,9% (H1 2018: 0,1%). De orderportefeuille bleef nagenoeg gelijk. Het nettoresultaat werd echter gedrukt door een afboeking van 61 miljoen euro op Seabed waardoor het nettoverlies uitkwam op  86 miljoen euro (ongeveer € 1,-per aandeel) t.o.v. 40 miljoen in eerste halfjaar van 2018.  Fugro verwacht voor heel 2019 een aanhoudende omzetgroei, verdere verbetering van de EBIT-marge en positieve vrije kasstroom uit voortgezette activiteiten.
 
  • Outlook - 25 oktober 2019 -  Fugro heeft in het derde kwartaal meer omzet behaald en zag het orderboek groeien. Op jaarbasis steeg de omzet met 1,8 procent naar 444 miljoen euro. Het orderboek liep met bijna 10 procent op naar 934 miljoen euro. Fugro herhaalde de outlook voor 2019 : een aanhoudende omzetgroei, een verbetering van de EBIT-marge van tegen de 5 procent en een positieve operationele kasstroom na investeringen.
Info over beurs- en dividend agenda 2019 van Fugro met datum: AVA, kwartaalcijfers, halfjaarcijfers en jaarcijfers.