HAL Trust is een Nederlandse investeringsmaatschappij en concentreert zijn aandacht op Europa en beperkt zich niet tot een bepaalde branche. HAL heeft aandelenpakketten in o.a. de beursgenoteerde bedrijven Vopak, Boskalis, Safilo en SBM Offshore.
EX-DIVIDEND SOORT DIVIDEND BEDRAG INFO BETAALBAAR
20-05-2022 jaardividend 2021 € 5,70 waarvan 50 % in aandelen 17-06-2022
21-05-2021 jaardividend 2020 € 4,70 waarvan 50 % in aandelen 18-06-2021
26-06-2020 jaardividend 2019 € 5,80 waarvan 50 % in aandelen 24-07-2020
20-05-2019 jaardividend 2018 € 5,30 waarvan 50 % in aandelen 18-06-2019
21-05-2018 jaardividend 2017 € 6,20 waarvan 50 % in aandelen 19-06-2018
22-05-2017 jaardividend 2016 € 7,10 waarvan 50 % in aandelen 20-06-2017

Update 18 mei 2022: Aandeelhouders HAL trust gaan akkoord met een dividenduitkering van 5,70 euro per aandeel. Hiervan is 50 procent in contanten en de rest in aandelen (keuzedividend). Het dividend komt - overeenkomstig het dividendbeleid - overeen met 4% van de naar volume gewogen gemiddelde decemberkoers van het aandeel in het jaar voorafgaande aan het jaar van de dividenduitkering. De winst per aandeel kwam in 2021 - mede door de miljardenwinst van de verkoop van het meerderheidsbelang in GrandVision - uit op 49,64 euro tegenover 7,25 euro in 2020. 

Update 18 mei 2022: HAL spreekt zich niet concreet uit over de verwachting voor de nettowinst dit jaar. Wel is de verwachting dat de winst "aanzienlijk lager" zal zijn dan de winst in het voorgaande jaar, vanwege de boekwinst die in 2021 gerealiseerd is bij de verkoop van het belang in GrandVision. De netto vermogenswaarde (intrinsieke) waarde per aandeel kwam op 31 maart 2022 uit op 159,80 euro ( ultimo 2021: 151,03 euro).


De laatste jaren keert Hal Trust 50% van haar dividend uit in de vorm van aandelen. Voorheen was het dividend geheel in contanten. Het totale dividend komt overeen met 4% van de naar volume gewogen gemiddelde decemberkoers van het aandeel in het jaar voorafgaande aan het jaar van de dividenduitkering.
WINST PER AANDEEL * PAYOUT RATIO DIVIDEND INFO
2021 € 49,64 11 % € 5,70 waarvan 50% in aandelen
2020 € 7,25 65 % € 4,70 waarvan 50% in aandelen
2019 € 7,90 73 % € 5,80 waarvan 50% in aandelen
2018 € 1,88 > 100 % € 5,30 waarvan 50% in aandelen
2017 € 4,84 > 100 % € 6,20 waarvan 50% in aandelen
2016 €11,10 64 % € 7,10 waarvan 50% in aandelen
2015 € 8,26 79 % € 6,50 ---
2014 €10,53 48 % € 5,05 ---
2013 € 6,70 62 % € 4,10 ---
2012 € 5,94 66 % € 3,90 ---

* Verwaterde winst per gewoon aandeel


NETTOVERMOGENSWAARDE NAV per aandeel *
Einde 1-e kwartaal 2022 € 13,42 miljard € 154,80
31-12-2021 € 13,08 miljard € 151,03
31-12-2020 € 12,75 miljard € 149,43
31-12-2019 € 13,62 miljard € 164,20
31-12-2018 € 11,24 miljard € 137,47
31-12-2017 € 12,12 miljard € 151,45
31-12-2016 € 12,75 miljard € 162,46

* Netto vermogenswaarde per aandeel. Deze waarde is gebaseerd op de marktwaarde van de beursgenoteerde minderheidsbelangen en liquiditeiten portefeuille en de boekwaarde van de niet beursgenoteerde ondernemingen.


dividendinfo.nl © besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data en informatie. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Zie onze disclaimer.