Alle dividend-info en de agenda 2019 voor het AScX aandeel ICT : dividend- en betaaldatum, kwartaal cijfers, halfjaarcijfers en jaarcijfers.

ICT - Industriële Computer Toepassingen-  is een software ontwikkelaar. Deze software wordt o.a. toegepast in medische apparatuur, digitale TV, navigatiesystemen, voice over IP en allerlei verkeerstoepassingen. De focusterreinen van ICT zijn communicatie en multimedia, defensie, energie, zorg, logistiek, verkeer en automotive.

Update 01 maart 2019 : IMCD stelt een dividend over 2018 voor van 0,38 euro per aandeel ICT Group.
 Ex - dividend  |   ICT group
ex-dividend soort dividend bedrag betaalbaarstelling
17-05-2019 Jaardividend 2018 € 0,38   keuzedividend 05-06-2018
11-05-2018 Jaardividend 2017 € 0,35   keuzedividend 30-06-2018 
12-05-2017 Jaardividend 2016 € 0,33 07-06-2017
13-05-2016 Jaardividend 2015 € 0,24 10-06-2016
15-05-2015 Jaardividend 2014 € 0,23 12-06-2015
 Agenda  |  ICT group
28-10-2020 Cijfers 3-e kwartaal 2020
19-08-2020 Halfjaarcijfers 2020
13-05-2020 Algemene Aandeelhouders Vergadering
22-04-2020 Cijfers 1-e kwartaal 2020
28-02-2020 Jaarcijfers 2019
30-10-2019 Cijfers 3-e kwartaal 2019
21-08-2019 Halfjaarcijfers 2019
15-05-2019 Algemene Aandeelhouders Vergadering
24-04-2019 Cijfers 1-e kwartaal 2019
Dividendbeleid  |  ICT group 
  • Dividendbeleid - ICT voert een transparant dividendbeleid. Het bedrijf richt zich op uitbetaling van 40% van de nettowinst als dividend. De overige 60% wordt toegevoegd aan de algemene reserves. De laatste jaren bewoog de payout ratio rond de 50% en vertoonde het cash jaardividend een geleidelijk stijgend beeld.
Taxatie  WPA - Dividend  |  ICT group
  WPA payout ratio dividend
2020 €   1,30    TAX 40 % € 0,52    TAX
2019 €   1,05    TAX 44 % € 0,46    TAX
2018 €   0,99 38 % € 0,38
2017 €   0,56 63 %  € 0,35
2016 €   0,57 58 % € 0,33
2015 €   0,41 59 % € 0,24
Outlook  |  ICT group 
    Outlook - maart 2019 - ICT streeft  naar:
  • een verhoging van de jaarlijkse omzet van het bedrijf tot ongeveer € 200 tot € 230 miljoen in 2022.
  • meer acquisities en een organische groei van meer dan 5%
  • behoud van een ​​winstmarge (EBITDA) tussen 10 en 12%
  • Outlook - maart 2019 - ICT Group rekent voor 2019 op een verdere groei van de omzet en het bedrijfsresultaat, vergelijkbaar met 2018(  € 130 milj ). In november meldde de onderneming in een strategie-update al dat het zijn omzet in de periode 2017 tot 2022 wil verdubbelen tot 200 miljoen à 230 miljoen euro. De winstmarge (ebitda) zou in diezelfde periode tussen de 10 procent en 12 procent moeten blijven.
 
  • Outlook - april 2019 -  ICT Group is goed aan het jaar 2019 begonnen. Voor het hele jaar houdt het bedrijf vast aan zijn in maart afgegeven verwachtingen van verdere groei van de omzet en bedrijfsresultaat (ebitda). Dit ondanks een verwachte afvlakkende vraag uit de autobranche en de hightechsector.
 
  • Outlook - augustus 2019 - In vergelijking met H1 2018 steeg de omzet - mede door overnames - in de 1-e helft van 2019 met 31%. De organische groei was 9% waarbij de onderliggende nettowinst met 24% steeg. Voor de 2-e helft van 2019 verwacht ICT verdere groei van omzet en bedrijfsresultaat vergeleken met de eerste helft van 2019.
 
  • Outlook - 30 oktober 2019 -  Resultaten derde kwartaal 2019 beïnvloed door zwakke marktontwikkelingen in de industrie. De autonome omzet  stijgt met 2% terwijl de EBITDA met ruim 35 % daalt naar € 2.0 miljoen (Q3 2018: € 3.1 miljoen). Voor de eerste negen maanden is de organische groei nu 7% en de EBITDA  € 8.4 miljoen (9M 2018: € 8.1 miljoen). Voor heel 2019 verwacht ICT een lagere EBITDA in de tweede helft van het jaar in vergelijking met de eerste helft. Voor het volledige jaar 2019 zal dit naar verwachting resulteren in een EBITDA tussen € 10 en 12 miljoen.
  2019 Bedrijfsresultaat * Omzet  
24 april          2019 1-e kwartaal € 3,6 milj             + 9%
Bevestiging outlook: verdere groei van de omzet en bedrijfsresultaat 
Excl. eenmalige bate van € 3,5 milj in Q1 2018
21 augustus  2019 2-e kwartaal € 2,8 milj.          + 9% ICT verdere groei van omzet en bedrijfsresultaat
30 november 2019 3-e kwartaal € 2,0 milj.           + 7% Bedrijfsresultaat daalt door door zwakke marktontwikkelingen
28 februari     2020 Jaarcijfers      
    EBITDA ((Pre-IFRS 16) * Organisch  
Overzicht van ICT en alle aandelen uit de AEX, AMX, AScX en Lokale Markt met het ( getaxeerde ) dividend voor 2019 , 2020 en 2021