Van het AEX aandeel ING de ex dividend en betaaldatum,  de dividend- en beursagenda  en het dividendbeleid voor 2019
ING Groep N.V.  is in 1991 ontstaan uit een fusie tussen Nationale Nederlanden en de NMB Postbank groep. De nieuwe naam Internationale Nederlanden Groep werd al snel ingekort tot I-N-G, waarna de onderneming besloot om haar statutaire naam te veranderen in ING Groep N.V. In oktober 2009 werd bekendgemaakt dat de verzekeringstak wordt afgesplitst van ING Groep.  In april 2016 verkocht ING Groep de laatste aandelen in NN Group en was daarna uitsluitend actief met bankactiviteiten.
Ex-dividend  |  ING
ex-dividend soort dividend bedrag betaalbaarstelling
25-04-2018 Slotdividend 2017 € 0,43  03-05-2018
06-08-2018 Interim-dividend 2018 € 0,24 14-08-2018
25-04-2019 Slotdividend 2018 € 0,44 02-05-2019
05-08-2019 Interim-dividend 2019 € 0,24  12-08-2019
----- Slotdividend 2019 € 0,00 * -----
----- Interim-dividend 2020 € 0,00 * -----
Dividendnieuws  | ING
Update 18 september 2020 : 'ECB denkt na over einde dividendverbod banken'.
Binnen de Europese Centrale Bank (ECB) gaan stemmen op om banken weer toe te staan dividend uit te keren. Een deel van de beleidsmakers van de centrale bank meent dat een verlenging van een oproep aan banken om de aandeelhouders niet te belonen meer kwaad dan goed doet...........
 Lees verder bij de bron : nieuws.nl  
Update 10 augustus 2020 : In het derde kwartaal zal ING uit de doeken doen wat het beleid wordt met dividend en aandeleninkopen. Een progressief dividendbeleid lijkt uitdagend in het huidige klimaat, maar aandeleninkopen lijken aantrekkelijk bij de huidige waardering, stelt Jefferies. Dit kan een aanjager worden voor de koers..............
Update 06 augustus 2020 : ING bevestigt - na een eerdere oproep van de ECB - dat het voor 01 januari 2021 geen dividend uitkeert. 
Update  |  28 juli 2020 : ECB roept banken op nog even geen dividend uit te keren. De Europese Centrale Bank (ECB) heeft banken formeel gevraagd om ten minste tot het einde van het jaar nog geen dividend uit te keren of eigen aandelen in te kopen. Daarmee moeten ze hun financiële slagkracht in de coronacrisis beter in stand houden.......
 Lees verder bij de bron : Leeuwarder courant 
Agenda  |  ING
06-02-2020 Cijfers 4-e kwartaal / Jaarcijfers 2019
28-04-2020 Algemene Aandeelhouders Vergadering
08-05-2020 Cijfers 1-e kwartaal 2020
06-08-2020 Cijfers 2-e kwartaal 2020
05-11-2020 Cijfers 3-e kwartaal 2020
Dividendbeleid  |  ING 
ING streeft in zijn dividendbeleid aan een progressief / gestaag groeiend dividend na te streven. Het dividend wordt in 2 delen uitbetaald. In augustus is het interim-dividend en in april van het daar opvolgende jaar - kort na de algemene aandeelhouders vergadering -  het slotdividend.  De afgelopen jaren was het dividend alleen in contanten waarbij de payout ratio rond de 50 % lag.  
Taxatie WPA - Dividend  |  ING
  WPA payout ratio dividend
2015 € 1,04  63 % € 0,65
2016 € 1,20  55 % € 0,66
2017 € 1,26  53 % € 0,67
2018 € 1,21  56 %  € 0,68 
2019 € 1,24  19 % € 0,24
2020 € 0,70   TAX  57 % € 0,40   TAX
2021 € 0,80   TAX  55 % € 0,44   TAX
2022 € 1,00   TAX  50 % € 0,50   TAX
Outlook  |  ING  
De winstgevendheid van de financiële sector en met name de bankensector staat onder druk: "the perfect storm"
Update | april 2020 :  marktcommentaar dividendinfo.nl
 
De winstgevendheid van de financiële sector en met name de bankensector staat onder druk. Een opsomming die doet denken aan een perfect storm:

  • De oplopende toevoeging aan de stroppenpot: Nu de economie - mede door het coronavirus - verder afkoelt is het aantal klanten dat niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen groeiende. Zo verwacht ING dat het aantal faillissementen volgend jaar twee tot drie keer zo hoog liggen als in 2019. Hoewel de impact zal worden verzacht door overheidsmaatregelen, zal de crisis de banken opzadelen met meer voorzieningen voor oninbare leningen.
  • De ontwikkeling van de olieprijs: Zowel ABN AMRO als ING hebben een aanzienlijke belangen in olie- en gasbedrijven. Een te forse daling van de olieprijs kan deze bedrijven en daarmee de banken op kosten jagen. 
  • De oplopende uitgaven aan belastingen en voorzieningen: Nederlandse banken betalen mee aan het Europese resolutiefonds, het vangnet om toekomstige probleem banken te kunnen redden. Daarnaast is er een speciale bankenbelasting en het Europees deposito garantiestelsel, wat er voor zorgt dat spaartegoeden tot 100.000 euro gegarandeerd zijn.
  • Het vergroten van buffers: Het speelt al vanaf 2014 maar Nederland's grootste banken moeten extra buffers aanhouden van toezichthouder DNB. Die reserves komen bovenop de buffers die banken al moeten aanhouden vanuit Europese regelgeving. Het aanhouden van buffers verlaagt het rendement op het eigen vermogen en gaat dus ten koste van de winstgevendheid.
  • Het compenseren van klanten voor te veel betaalde boeterente: Recentelijk werd bekend dat ING en De Volksbank zo’n 30.000 klanten geld terugbetalen i.v.m.te hoge kosten berekend bij  tussen 2011 en juli 2016 afgesloten hypotheken. In totaal gaat het om 100.000 hypotheken die werden aangepast in die jaren. En zo blijft het verleden de banken achtervolgen.
  • Het controleren op witwaspraktijken: Banken hebben een wettelijk verplichte poortwachtersfunctie bij de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering en de verantwoordelijkheid om financieel-economische criminaliteit te bestrijden lijkt alleen maar toe te nemen. De afgelopen jaren zijn er duizenden mensen aangenomen om het klantenbestand en het betalingsverkeer te monitoren. Banken betaalden in het verleden bij onvoldoende toezicht het nodige aan boetes en de laatste boete is nog niet betaald. 
  • De kosten van stallen spaargeld bij de ECB:  Banken zijn verplicht om "overtollig" spaargeld bij de Europese Centrale Bank te stallen. De ECB rekent hiervoor een boeterente en dat heeft ertoe geleid dat de drie grootbanken de negatieve rente over grotere bedragen aan spaargeld aan hun klanten doorberekenen. Zo maakte ABN AMRO bekend vanaf 1 april 2020 een negatieve rente te berekenen in het geval dat op de betaal- en spaarrekening opgeteld meer dan € 2.500.000 staat.
 
Tegenover al deze oplopende kosten staat het negatieve rentebeleid van de Europese Centrale Bank (ECB). Dit is problematisch voor de manier waarop banken traditioneel hun geld verdienen: de marge tussen het betalen van rente op spaargeld en het ontvangen van rente op uitgezette leningen. Rabobank, de Volksbank (onder andere SNS en ASN bank) en ABN AMRO zagen de rentebaten teruglopen. Voor ING pakte het door zijn geografische spreiding wat gunstiger uit. In een aantal landen waar de bank opereert is de concurrentie wat minder hevig en de rentemarge wat hoger is. Ondanks alles hebben de banken hun verdienmodel in 2019 behoorlijk overeind weten te houden dankzij kostenbesparingen, de groei van het leningboek en dalende rente op spaargeld. Maar ook hier lijkt de rek eruit. Het vlees is grotendeels van de botten en een negatieve rente doorberekenen wordt door de kleine spaarder niet gepikt. Ook het streven naar het verhogen van andere inkomstenbronnen, zoals vermogensbeheer of de verkoop van verzekeringen kunnen het verlies van de grootste inkomstenbron (de rentebaten) bij lange na niet compenseren. Tenslotte is er nog de angst dat de interbancaire kredietlijnen weer zullen opdrogen wanneer banken het vertrouwen in elkaars kredietwaardigheid verliezen en terughoudend worden met uitlenen aan door het coronavirus getroffen bedrijven. Dit zou kunnen leiden tot een nieuwe kredietcrisis. Gevolg verdere margedruk en afnemende omzet.
De vooruitzichten voor de Nederlandse bankensector zijn dan ook niet al te positief. Een einde aan het lage rentebeleid van de ECB zou uitkomst brengen, maar daar ziet het er voorlopig niet naar uit. Voorlopig gaan wij er vanuit dat de winstgevendheid de komende jaren verder onder druk staat.
Naar info aandelen ING en alle aandelen uit de AEX, AMX, AScX en Lokale Markt met het dividend voor 2019