Intertrust is actief in trust en zakelijk dienstverlening door het verstrekken van juridisch en financieel administratieve dienstverlening aan ondernemingen, fondsen en financiële instellingen en particulieren. In 26 verschillende landen zijn in totaal 36 kantoren te vinden.

Update 06 december 2021: Intertrust akkoord met CSC over overname 

Update 31 maart 2022: Aandeelhouders kunnen vanaf vrijdag 01 april 2022 hun aandelen aanmelden onder het bod van CSC op Intertrust van 20,00 euro per aandeel. Het bod loopt tot 10 juni en is cum dividend (inclusief dividend) . CSC verwacht afronding van de overname in de tweede helft van het jaar. Het wordt gestand gedaan als 95 procent van de aandelen wordt aangemeld, of 80 procent als aandeelhouders instemmen met het overnameplan.

EX-DIVIDEND SOORT DIVIDEND BEDRAG BETAALBAAR
--- jaardividend 2021 € 0,00 (verwachting) ---
--- jaardividend 2020 € 0,00 ---
--- slotdividend 2019 € 0,00 ---
06-11-2019 interim-dividend 2019 € 0,30 29-11-2019
20-05-2019 slotdividend 2018 € 0,32 07-06-2019
07-11-2018 interim-dividend 2018 € 0,30 30-11-2018

Update 31 maart 2022: Bod van CSC is cum dividend (inclusief dividend)


Update 12 februari 2021: Intertrust reduceert schuld en passeert het dividend over 2020. In 2020 steeg de omzet met bijna 4%, daalde de aangepaste EBITA met 6 % en kwam de marge uit op 32,8 procent (2019 : 36,1%). Intertrust wil de schuldratio aan het einde van 2021 onder de 3,4 x brengen en passeert het dividend over 2020. In 2020 daalde deze ratio al van 3.96 x naar 3,83 x. Voor 2021 verwacht Intertrust weer 20% van het aangepaste nettoresultaat in de vorm van dividend uit te keren.


Het dividendbeleid van Intertrust gaat uit van een uitkeringspercentage (payout ratio) van 20% van het aangepaste nettoresultaat. Kapitaaltoewijzing is gericht op het versterken van de balans, het ondersteunen van aanhoudende groei en het optimaliseren van het aandeelhoudersrendement.
WINST PER AANDEEL * PAYOUT RATIO DIVIDEND
2023 € 1,80 TAX 20 % € 0,36 TAX
2022 € 1,70 TAX 21 % € 0,36 TAX
2021 € 1,35 TAX 0 % € 0,00 TAX **
2020 € 1,47 0 % € 0,00
2019 € 1,56 19 % € 0,30
2018 € 1,54 40 % € 0,62
2017 € 1,53 40 % € 0,61

* Adjusted Earning Per Share (€)   ** Bod van CSC is cum dividend (inclusief dividend)

dividendinfo.nl © besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data en informatie. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Zie onze disclaimer.