NSI is gespecialiseerd in het activabezit en activabeheer van bedrijfsvastgoed. De vastgoedportfolio van NSI bestaat voornamelijk uit kantoorpanden, winkels en supermarkten.
EX-DIVIDEND SOORT DIVIDEND BEDRAG INFO BETAALBAAR
20-04-2022 slotdividend 2021 € 1,12 keuzedividend 10-05-2022
16-07-2021 inetrim-dividend 2021 € 1,04 keuzedividend 06-08-2021
23-04-2021 slotdividend 2020 € 1,12 keuzedividend 13-05-2021
15-07-2020 interim-dividend 2020 € 1,04 keuzedividend 04-08-2020

Update 16 april 2022: NSI keert een stabiel jaardividend uit van 2,16 euro per aandeel. In juli van het vorig jaar keerde het bedrijf al een interim-dividend uit van 1,04 euro, daarom komt het slotdividend uit op 1,12 euro. Dit naar keuze van de aandeelhouder in contanten dan wel aandelen (keuzedividend). Aandeelhouders - die kiezen voor een dividenduitkering in aandelen - krijgen voor elke 38 aandelen die zij bezitten één nieuw aandeel. 

Ex-dividenddatum: 20 april 2022 
Keuzeperiode: 22 april – 05 mei 2022
Betaalbaarstelling: 10 Mei 2022 

Update 14 april 2022: De EPRA-winst in het 1-e kwartaal 2022 bedroeg 0,49 euro per aandeel tegenover 0,45 euro per aandeel in het eerste kwartaal van 2021. Eerder liet NSI al weten voor heel 2022 uit te gaan van een EPRA-winst per aandeel van 2,05 tot 2,10 euro. Tegen 2026 moet deze winst stabiliseren op 2,70 tot 2,80 euro per aandeel. Het vastgoedfonds verwacht een stabiel dividend uit te kunnen keren van 2,16 euro per aandeel.WINST PER AANDEEL * PAYOUT RATIO DIVIDEND INTRINSIEK
2023 € 2,30 TAX 94 % € 2,16 TAX ---
2022 € 2,10 TAX > 100 % € 2,16 TAX ---
2021 € 2,38 91 % € 2,16 € 48,23
2020 € 2,35 92 % € 2,16 € 44,44
2019 € 2,64 82 % € 2,16 € 48,00
2018 € 2,64 82 % € 2,16 € 39,77
2017 € 2,76 ** 78 % € 2,16 € 36,66
2016 €-1,00 ** n.v.t. € 2,16 € 34,64
2015 €-3,56 ** n.v.t. € 2,16 € 38,32

* EPRA NTA      ** Direct resultaat / dividend gecorrigeerd voor reverse split in 2017. 8 oude aandelen samengevoegd tot 1 nieuw aandeel


Direct resultaat: Dit is het resultaat van de huurinkomsten minus de kosten.NSI keert een percentage van het direct resultaat uit als dividend. Indirect resultaat: Dit komt voort uit waardestijging of -daling van het vastgoed. Het indirecte resultaat is bepalend voor de intrinsieke waarde NAV.
NSI (voorheen Nieuwe Steen ) keert 2 x per jaar een (keuze) dividend uit: een interim-dividend na de publicatie van de halfjaarcijfers en een slotdividend na goedkeuring AVA. Het dividendbeleid gaat uit van een minimale payout ratio van 75 % van het directe resultaat. De afgelopen jaren keerde NSI telkens een onveranderd dividend uit van € 2,16 per aandeel.

dividendinfo.nl © besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data en informatie. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Zie onze disclaimer.