NSI (voorheen Nieuwe Steen Investments) is een investeringsmaatschappij in vastgoed met een variabel kapitaal. NSI is gespecialiseerd in het activabezit en activabeheer van bedrijfsvastgoed. De vastgoedportfolio van NSI bestaat voornamelijk uit kantoorpanden, winkels en supermarkten. Een klein deel van de vastgoedportfolio bestaat uit industriële bedrijfsruimten en woningen.
NSI - voorheen Nieuwe Steen Investments -  belegt in kantoren en winkels. Het vastgoedbedrijf maakte in 2017 een onderscheidende keuze door zich te richten op de Nederlandse kantorenmarkt. Door de oplevende economie trok die kantorenmarkt, met name in de Randstad, flink aan. De missie van NSI luidt:  'Het met een consistent beleid behalen van een duurzaam en groeiend resultaat per aandeel, op basis van een kwalitatief goede vastgoedportefeuille'. 
Ex-dividend |   NSI
ex-dividend soort dividend bedrag betaalbaarstelling
22-07-2019 Interim-dividend 2019 € 1,04 keuzedividend 12-08-2019
23-04-2019 Slotdividend 2018 € 1,12 keuzedividend 14-05-2019
23-07-2018 Interim-dividend 2018 € 1,04 keuzedividend 13-08-2018
24-04-2018 Slotdividend 2017 € 1,12 keuzedividend 14-05-2018
31-07-2017 Interim dividend 2017 € 1,04 21-08-2017
25-04-2017 Slotdividend 2016 € 1,12 *  15-05-2017 
   
*dividend gecorrigeerd voor reverse split in 2017. 8 oude aand. samengevoegd tot 1 nieuw aandeel 
 
Agenda  |  NSI 
13-07-2020 Halfjaarcijfers 2020
16-04-2020 Trading Update 1-e kwartaal 2020
28-01-2020 Jaarcijfers 2019
17-10-2019 Trading Update 3-e kwartaal 2019
18-07-2019 Halfjaarcijfers 2019
* Dividend gecorrigeerd voor reverse split in 2017. 8 oude aandelen samengevoegd tot 1 nieuw aandeel
Dividendbeleid  |  NSI 
  • Dividendbeleid - NSI (voorheen Nieuwe Steen ) keert 2 x per jaar een (keuze) dividend uit: een interim dividend na de publicatie van de halfjaarcijfers en een slotdividend na goedkeuring AVA. Het dividendbeleid gaat uit van een minimale payout ratio van 75 % van het directe resultaat.
 Taxatie WPA - Dividend  | NSI
  WPA payout ratio dividend NAV* 31 dec
2021 €   2,50    TAX 86 % € 2,16    TAX  
2020 €   2,50    TAX 86 % € 2,16    TAX  
2019 €   2,52    TAX 86 % € 2,16    TAX  
2018 €   2,64     82 % € 2,16    € 39,77
2017 * €   2,76    78 % € 2,16 € 36,66
2016 €  -1,00  n.v.t. € 2,16 € 34,64
2015 € - 3,56  n.v.t. € 2,16 € 38,32
2014 € - 7,65  n.v.t. € 2,00 € 37,52 
        *Intrinsieke waarde
Outlook  |  NSI 
  • Outlook - januari 2019 -  NSI geeft aan goed op koers te liggen voor de uitvoering van zijn strategie (focus op de vier grote steden in Nederland) : "In 2019 gaan we verder met het optimaliseren van de portefeuille en zullen we nog meer objecten verkopen die niet tot onze kernobjecten behoren, waaronder een aantal provinciale objecten die een hoog direct rendement hebben", aldus topman Bernd Stahli.
 
  • Outlook - april 2019 - De winst per aandeel  kwam in het afgelopen kwartaal uit op €0,56, hetgeen een daling op jaarbasis betekenende van 3,1 procent. De leegstand daalde ten opzichte van eind 2018 van 13,8% naar 12,6%. Bij de publicatie van de jaarcijfers in januari, liet NSI weten voor 2019 een EPRA-resultaat te voorzien tussen de 2,40 en 2,50 euro per aandeel.
 
  • Outlook - juli 2019 - De winst per aandeel  kwam in het eerste half jaar uit op €1,24, hetgeen een stijging van 4,5 % betekende t.o.v. het 1-e halfjaar 2018. De leegstand daalde ten opzichte van eind 2018 van 13,8% naar 12,5%. Bevestiging verwachting 2019:  een EPRA-resultaat tussen de 2,40 en 2,50 euro per aandeel. Daarnaast de verwachting dat de leegstand onder de 11% uitkomt.
 
  • Outlook - oktober 2019 - 3-e kwartaalcijfers : NSI heeft in het derde kwartaal van 2019 het indirect resultaat zien verdubbelen, terwijl de huurinkomsten licht daalden. De winst per aandeel  kwam in de eerste negen maanden van 2019  uit op €1,89, hetgeen een daling van 1,9 % betekende t.o.v. dezelfde periode in 2018. De leegstand daalde ten opzichte van eind 2018 van 13,8% naar 13,2%. Daarnaast de verwachting dat de leegstand onder de 10% uitkomt. De EPRA NAV (inrinsieke waarde) steeg t.o.v. ultimo 2018 met 7,8% naar € 42,87. De outlook voor 2019 werd opwaarts bijgesteld : NSI verwacht voor 2019  een EPRA-winst van 2,50 tot 2,55 euro per aandeel. Dit was eerder 2,40 tot 2,50 euro per aandeel.
Overzicht van NSI ( Nieuwe Steen ) en alle aandelen uit de AEX, AMX, AScX en Lokale Markt met het ( getaxeerde ) dividend voor 2019 , 2020 en 2021 .