Dividend Info Lokale markt aandeel Tetragon met de ex dividenddatum en betaaldatum.  Het laatste dividendnieuws en de dividendkalender en beursagenda voor 2020 en 2021. Tevens het dividendbeleid en een overzicht (dividendgeschiedenis) van de winst per aandeel (WPA) en het door Tetragon uitgekeerde dividend over de afgelopen jaren.
Tetragon Financial Group Limited is een Amerikaanse beleggingsmaatschappij en is sinds 2007 genoteerd  aan de Amsterdamse beurs. Het bedrijf investeert met name in CLO's (collateral loan obligations = pakketten middelgrote en grote bedrijfsleningen)
Ex-dividend  |  Tetragon
ex-dividend soort dividend bedrag betaalbaarstelling
30-04-2018 dividend Q1 2018   keuzedividend $ 0,1775 24-05-2018
01-08-2018 dividend Q2 2018   keuzedividend $ 0,1800 24-08-2018
31-10-2018 dividend Q3 2018   keuzedividend $ 0,1800 23-11-2018
28-02-2019 dividend Q4 2018   keuzedividend $ 0,1825 25-03-2019
02-05-2019 dividend Q1 2019   keuzedividend $ 0,1825 27-05-2019
01-08-2019 dividend Q2 2019   keuzedividend $ 0,1850 27-08-2019
01-11-2019 dividend Q3 2019   keuzedividend $ 0,1850 26-11-2019
02-03-2020 dividend Q4 2019   keuzedividend $ 0,1875 25-03-2020
04-05-2020 dividend Q1 2020   keuzedividend $ 0,1000 27-05-2020
03-08-2020 dividend Q2 2020   keuzedividend $ 0,1000 27-08-2020
02-11-2020 dividend Q3 2020   keuzedividend $ 0,1000 26-11-2020
01-03-2021 dividend Q4 2020   keuzedividend $ 0,1000 25-03-2021
03-05-2021 dividend Q1 2021   keuzedividend $ 0,1000 27-05-2021
02-08-2021 dividend Q2 2021   keuzedividend $ 0,1000 26-08-2021
01-11-2021 dividend Q3 2021   keuzedividend $ 0,1000 25-11-2022
Aanvullende info met uitgebreide dividendtabel : Lees verder bij de bron Tetragon 
Dividendnieuws  |  Tetragon 
Update 29 oktober 2021:  Tetragon kondigt voor het derde kwartaal van 2021 een onveranderd kwartaaldividend aan van US $ 0,10 per aandeel. De ex-dividenddatum is 01 november 2021. Betaling van het dividend vindt plaats vanaf 25 november 2021. Aandeelhouders kunnen tot 12 november ervoor kiezen om het dividend in aandelen te ontvangen. Als er geen keuze wordt gemaakt, zal het dividend vanaf 25 november 2021 in contanten worden uitgekeerd.
Het contante dividend kan in Britse ponden worden ontvangen door aandeelhouders die tot 12 november hiervoor kiezen. Als er geen keuze wordt gemaakt, wordt het dividend  in Amerikaanse dollars uitgekeerd.
 
Financiële kalender  | Tetragon
Factsheet  : Aan het einde van iedere maand publiceert Tetragon  een maandoverzicht
Dividendbeleid  | Tetragon 
Tetragon biedt aandeelhouders met ingang van 2018 toekomstig dividend in de vorm van een kwartaal keuzedividend aan. Tetragon streeft voor aandeelhouders een financiële rendabiliteit RoE van 10-15% per jaar na. Tetragon verwacht dat de hoogte van het LIBOR (gemiddelde interbancaire rente tarief) bepalend is voor de resultaten. Bij een hoge LIBOR past een hoger rendement dan bij een lage LIBOR.
 

Tetragon streeft ernaar waarde terug te geven aan zijn aandeelhouders, onder meer door dividenden en terugkoop van eigen aandelen.

De Raad van Bestuur van Tetragon heeft de bevoegdheid om dividendbetalingen vast te stellen, op basis van de aanbeveling van de investeringsmanager van Tetragon, onder voorbehoud van de goedkeuring van de stemgerechtigde aandeelhouder van Tetragon en de naleving van de toepasselijke wetgeving, inclusief het voldoen aan een solvabiliteitstest zoals vereist volgens de Bedrijven (Guernsey ) Wet, 2008, zoals gewijzigd. Naast het doen van dividendaanbevelingen aan de Raad van Bestuur, kan de beleggingsbeheerder van Tetragon ook de inkoop van eigen aandelen goedkeuren.

Beslissingen met betrekking tot de declaratie van dividenden en inkoop van eigen aandelen kunnen worden geïnformeerd door een verscheidenheid aan overwegingen, waaronder  de verwachte duurzaamheid van de kasstroomgenererende capaciteit van de onderneming op korte en middellange termijn,  de huidige en verwachte prestaties van de onderneming, de huidige en verwachte operationele en economische omgeving, ander potentieel gebruik van contanten, variërend van het behoud van de investeringen en financiële positie van het bedrijf tot andere investeringsmogelijkheden en  de aandelenkoers van Tetragon.

Tetragon kan ook scrip-dividenden uitkeren, die momenteel worden uitbetaald via een optioneel herinvesteringsprogramma voor dividenden.

.
 
Bijzonderheden  |  Tetragon 
Enkele data - februari 2021 :
 
-  De IPO prijs in 2007 bedroeg 10,- USD per aandeel.
-  Sinds de IPO is de gemiddelde jaarlijkse NAV Per Share Total Return ruim 11 %.
-  Er is sinds de IPO voor $ 7.3175 aan dividend uitgekeerd.
-  Het dividend is naar keuze v/d aandeelhouder in cash danwel aandelen (keuzedividend).
-  4 x  per jaar een dividenduitkering.
-  Op 31 december 2020 was de intrinsieke waarde (NAV) per aandeel $ 26,57. De beurskoers bedroeg op dat moment  $ 9,50
-  Tetragon kocht na de IPO voor $ 710 miljoen USD aan aandelen terug.
 
Opmerking : De NAV per share total return kwam in 2020 uit op 9,50%. De NAV per share total return is een maatstaf die laat zien hoe de intrinsieke waarde (NAV) per aandeel gedurende een bepaalde periode heeft gepresteerd, rekening houdend met zowel kapitaalopbrengsten als dividenden betaald aan aandeelhouders.
Kerncijfers  |  Tetragon
  WPA * payout ratio dividend
NAV per share **
intrinsieke waarde per 31 december
NAV per share total return ***
2012 $ 2,85 16 % $ 0,47 $ 14,64  
2013 $ 2,05 27 % $ 0,56 $ 16,36  
2014 $ 0,90 70 % $ 0,63 $ 17,05   5,0 %
2015 $ 1,21 54 % $ 0,65 $ 19,08  16,0 %
2016 $ 1,37 49 % $ 0,67  $ 20,01    8,5 %
2017 $ 1,86 38 % $ 0,70  $ 21,08    9,0 %
2018 $ 2,65 27 % $ 0,72 $ 22,48  12,1 %
2019 $ 3,22 23 % $ 0,74 $ 24,76  13,6 %
2020 $ 1,87 21 % $ 0,40 $ 26,57    9,5 %
 *    Reported GAAP Earnings Per Share 
**   intrinsieke waarde per 31 december
***  A measure showing how the net asset value (NAV) per share has performed over a period of time, taking into account both capital returns and dividends paid         to shareholders.
 Info aandeel Tetragon met: dividendkalender, exdividenddatum en de beursagenda 2019