Alle dividend-info en de agenda 2019 voor het AMX aandeel TKH : dividend- en betaaldatum, kwartaal cijfers, halfjaarcijfers en jaarcijfers.
TKH Group is een internationaal opererende groep ondernemingen die gespecialiseerd is in de ontwikkeling en levering van innovatieve systemen en netwerken voor informatievoorziening, telecommunicatie, elektrotechniek en industriële productie. De groep wil vernieuwende oplossingen bieden aan opdrachtgevers uit Telecom, Building en Industrial Solutions.
Ex-dividend  | TKH
ex-dividend soort dividend  bedrag betaalbaarstelling
08-05-2019 Jaardividend 2018 € 1,40 13-05-2018
07-05-2018 Jaardividend 2017 € 1,20  14-05-2018
05-05-2017 Jaardividend 2016 € 1,10 10-05-2017
28-04-2016 Jaardividend 2015 € 1,10 20-05-2016
Agenda  |  TKH
10-03-2020 Jaarcijfers 2019
13-08-2019 Halfjaarcijfers 2019
06-05-2019 Algemene Aandeelhouders Vergadering
05-03-2019 Jaarcijfers 2018
Dividendbeleid  |  TKH 
  • Dividendbeleid :  " Bij TKH Group streven we naar een aantrekkelijk rendement voor onze aandeelhouders. Dat streven onderstrepen we met een passend dividendbeleid. Bij de bepaling van het dividend houden we dan ook rekening met de winst die we moeten inhouden om onze plannen voor de middellange termijn te realiseren en met een solvabiliteit van ten minste 35%. Op basis van de groeidoelstellingen voor de komende jaren streven we een pay-out van 40% tot 70% na. " 
Taxatie WPA - Dividend  |  TKH
  WPA * payout ratio dividend
2021 € 3,50    TAX 55 % € 1,92    TAX
2020 € 3.00    TAX 55 % € 1,65    TAX
2019 € 2,47    TAX 57 % € 1,40    TAX
2018 € 2,58     54 % € 1,40    
2017  € 2,05   58 % € 1,20
  *nettowinst toerekenbaar aan aandeelhouders (€)    
Outlook  |  TKH  
  •  TKH Group verhoogt zijn doelstellingen voor de middellange termijn en breidt zijn desinvesteringsprogramma flink uit. TKH gaat nu voor de middellange termijn uit van een rendement op omzet van minstens 15 procent. Eerder was sprake van van een eerdere bandbreedte van 12 tot 13 procent. De doelstelling voor het rendement op geïnvesteerd vermogen gaat naar een bandbreedte van 22 tot 25 procent, van een eerdere 21 tot 23 procent. 
 
         Update  |  juni 2019
 
  • TKH meldt verslechterde situatie in de Duitse industrie, terwijl ook de stikstof- en PFAS-problemen van de bouwsector in Nederland steeds meer opspelen.De onderneming rekent voor dit jaar op een bedrijfsresultaat van 102 miljoen tot 108 miljoen euro. Na de publicatie van de halfjaarcijfers ging TKH nog uit van 106 miljoen tot 112 miljoen euro.
 
        Update | 18 november 2019
 
dividendinfo.nl: Uitgaande van een payout ratio van 57% en de door TKH uitgesproken verwachting dat de nettowinst uit voortgezette activiteiten - voor amortisatie en eenmalige baten en lasten - toerekenbaar aan aandeelhouders tussen € 102 en € 108 miljoen uitkomt, taxeren wij de nettowinst toerekenbaar aan aandeelhouders per aandeel op € 2,47 en het dividend voor 2019 - onveranderd t.o.v. 2018 -  op € 1,40 (update 18 november 2019)
      2019    Omzet     WPA  
13 aug  2019 Halfjaarcijfers    +0,1%) € 1,09 (H1 2018: €  1,31) Teleurstellende resultaten en verwachtingen. Gelijke autonome omzet maar lager resultaat in eerste halfjaar 2019.
10 maa 2020
 
Jaarcijfers      
     autonoom    
Info over beurs- en dividend agenda 2019 van TKH met datum: AVA, kwartaalcijfers, halfjaarcijfers en jaarcijfers.