Van het AMX aandeel TomTOM de exdividend en betaaldatum,  de dividend- en beursagenda 2019 en het gevoerde dividendbeleid .
TomTom is leverancier van diverse innovatieve navigatieproducten.  In het najaar van 2018 maakte TomTom bekend zijn Telematics-divisie te willen verkopen. Telematics is goed voor 18 procent van de jaaromzet en een bijdrage in het  bedrijfsresultaat (ebitda) van 59 miljoen. Voor heel TomTom was de ebitda in 2017 114 miljoen eur. Na de verkoop van de Telematica-divisie resteert de consumentendivisie (sporthorloges en navigatiekastjes) en de automotive divisie waar digitale routekaarten en navigatiesoftware worden ontwikkeld. De focus komt hierbij te liggen op de zelfrijdende auto.
Update 16 mei 8:22 uur : Kapitaalbetaling TomTom
  • TomTom heeft op maandag 27 mei 2019 de circa 750 miljoen euro uit de verkoop van zijn Telematics-divisie uit aan aandeelhouders uitgekeerd.
    Er zullen 16 aandelen TomTom worden omgezet naar 9 nieuwe aandelen. Dit resulteert in een kapitaalteruggave van 5,74 euro per resterend aandeel.
    De vaststelling van de aandeelhouders vindt op 22 mei nabeurs plaats en op 27 mei vindt de kapitaalteruggave plaats.
Ex-dividend  | TomTom
ex-dividend soort dividend bedrag betaalbaarstelling
22-05-2019 Speciaal dividend zie update 27-05-2019
- Jaardividend 2018 € 0,00  -
- Jaardividend 2017 € 0,00   -
- Jaardividend 2016 € 0,00 -
- Jaardividend 2015 € 0,00 -
Agenda  | TomTom
16-10-2018 Cijfers 3-e kwartaal 2018
26-09-2018 Buitengewone Aandeelhouders Vergadering
17-07-2018 Cijfers 2-e kwartaal 2018
17-04-2018 Algemene Aandeelhouders Vergadering
17-04-2018 Cijfers 1-e kwartaal 2018
06-02-2018 Cijfers 4-e kwartaal 2017
06-02-2018 Jaarcijfers 2017
Dividendbeleid & Outlook  |  TomTom 
Dividendbeleid : TomTom heeft aangegeven dat het voorlopig niet van plan is om (regulier) dividend uit te keren.Het bedrijf geeft de voorkeur aan investeren in
technologie om hiermee zijn capaciteit, concurrentiepositie en balans te versterken. TomTom stelt dat dit op de langere termijn ook in het voordeel van de
aandeelhouders is. Voor het speciaal dividend gemoeid met de verkoop van Telematics zie update januari 2019.

Outlook - februari 2019 -
Voor 2019 rekent TomTom op een omzet van 675 miljoen euro met een brutomarge van meer dan 70 procent. Bij 555 miljoen euro aan
operationele kosten en 55 miljoen euro aan investeringen voorziet de onderneming een aangepaste winst per aandeel van 0,15 euro. De daling van de winst
t.o.v. 2018 schrijft TomTom voor 0,10 euro per aandeel toe aan de consumententak.
Outlook - april 2019 - TomTom bevestigt voor 2019 een omzet van 675 miljoen euro met een brutomarge van 70 procent te verwachten. De aangepaste winst per
aandeel komt hierbij uit op 0,15 euro.
Outlook - juli 2019 - TomTom verwacht voor 2019 een omzet van tenminste 700 miljoen euro, waar eerder nog werd uitgegaan van 675 miljoen euro.TomTom rekent
op meer omzet bij locatie technologie maar een verdere krimp bij de consumententak met 15 procent op jaarbasis. Dit is minder dan aanvankelijk gevreesd.
Daarbij gaat TomTom voor dit jaar uit van een brutomarge van tenminste 70 procent. Dit zal een aangepaste winst per aandeel opleveren - overeenkomstig eerdere
verwachtingen - van € 0,15.
Taxatie WPA - Dividend  |  TomTom
  WPA payout ratio dividend info
2021 €   0,10    TAX 0 % € 0,00    TAX  
2020 €   0,15    TAX 0 % € 0,00    TAX  
2019 €   0,15    TAX 0 % € 0,00    TAX zie update
2018 €   0,19   *    0 % € 0,00    
2017  € - 0,87 0 % € 0,00      
2016 €   0,05 0 % € 0,00  
2015 €   0,08 0 % € 0,00  
2014  €   0,10 0 % € 0,00  
  * cijfers gecorrigeerd voor verkoop Telematics      
TomTom's beleggers agenda, dividendbeleid en het getaxeerde dividend over 2019, 2020 en 2021 .