Value8 investeert in en verleent diensten aan kleine en middelgrote ondernemingen. De investeringmaatschappij is er op gericht om op de lange termijn waarde te genereren voor bedrijven in de gezondheidszorg, voeding en financiële dienstverlening. Value8 begon in september 2008 met een intrinsieke waarde van 0,41euro per aandeel. Inmiddels is die intrinsieke waarde meer dan vertwintigvoudigd en is 2,55 euro per aandeel aan contant dividend uitgekeerd (update oktober 2022).
EX-DIVIDEND SOORT DIVIDEND BEDRAG INFO BETAALBAAR
19-07-2022 jaardividend 2021 € 0,17 keuzedividend 25-07-2022
29-06-2021 jaardividend 2020 € 0,16 keuzedividend 19-07-2021
15-10-2020 kapitaalvermindering € 0,30 * zie toelichting 20-10-2020
11-06-2020 (interim) dividend 2019 € 0,15 contant 17-06-2020
24-05-2019 slotdividend 2018 € 0,15 contant 31-05-2019
15-11-2018 interim-dividend 2018 € 1,05 contant 20-11-2018

* kapitaalvermindering ter grootte van € 0,30, uitgekeerd in aandelen IEX Group en MKB Nedsense. Een aandeel Value8 geeft recht op 0,1 aandeel IEX Group en 1,25 aandeel MKB Nedsense.

Update 14 maart 2022: Value8 stelt een jaardividend over 2021 voor van 0,17 euro tegenover 0,16 euro over het voorgaande jaar. In 2021 steeg de winst per aandeel van 0,88 euro naar 1,87 euro. De intrinsieke waarde steeg met ruim 22% van 7,62 euro naar 9,32 euro per aandeel. Het dividend kan naar keuze van de aandeelhouder in preferente aandelen of contanten worden ontvangen.

24-10-2022 beleggen.nl Daling intrinsieke waarde Value8 valt mee Lees meer
21-07-2022 iex.nl Stijging intrinsieke waarde Value8 Lees meer
21-07-2022 iex.nl Outperformance Value8 in eerste halfjaar Lees meer
14-04-2022 beurs.nl Value8 stelt kwartaaldividend cumprefs vast Lees meer
14-03-2022 deaandeelhouder.nl Flinke winststijging Value8 Lees meer

EX-DIVIDEND SOORT DIVIDEND BEDRAG BETAALBAAR
17-01-2023 kwartaaldividend 4-e kwartaal € 0,0875 23-01-2023
18-10-2022 kwartaaldividend 3-e kwartaal € 0,0750 24-10-2022
19-07-2022 kwartaaldividend 2-e kwartaal € 0,0750 25-07-2022
19-04-2022 kwartaaldividend 1-e kwartaal € 0,0750 25-04-2022
17-01-2022 kwartaaldividend 4-e kwartaal € 0,0875 24-01-2022
15-10-2021 kwartaaldividend 3-e kwartaal € 0,0750 22-10-2021
29-06-2021 kwartaaldividend 2-e kwartaal € 0,0750 19-07-2021

Update 14 april 2022: Value8 laat weten dat het dividend op de cumulatief preferente aandelen over het eerste kwartaal is vastgesteld op 0,075 euro. Bovenstaand het schema waarin de dividenddata over het eerste kwartaal zijn opgenomen (Q1) en de verwachte uitkeringsdata voor het preferente dividend over de resterende drie kwartalen van 2022. Het totale jaardividend op de cumulatief preferente aandelen bedraagt 0,3125 euro, ofwel 5 procent van de basiswaarde (6,25 euro per aandeel).


Update 13 januari 2022: Value8 is van plan een dividend op de cumulatief preferente aandelen uit te keren over het vierde kwartaal van 2021 van 8,75 eurocent per aandeel. Het dividend ligt daarmee hoger dan het dividend van 7,5 eurocent dat Value8 over de andere drie kwartalen van vorig jaar uitkeerde. Over heel 2021 bedraagt het dividend  0,3125 euro, ofwel 5 procent van de basiswaarde van de preferente aandelen. 


Update 17 juni 2020: Value8 splitst de cumulatief preferente aandelen in de verhouding 1:4, waarbij een bestaand preferent aandeel zal worden omgezet in vier nieuwe preferente aandelen. De nieuwe preferente aandelen C hebben een basiswaarde van 6,25 euro, kennen een dividendpercentage van 5 procent en keren derhalve per aandeel een dividend van 0,3125 euro per jaar uit. Value8 heeft toegezegd de preferente aandelen tenminste 5 jaar niet in te trekken.

Update 13 januari 2022: Meer dan de helft van de investeringsportefeuille van Value8 bestaat uit beursgenoteerde aandelen. "Om die reden heeft ook Value8 last van het slechte beursklimaat in het eerste kwartaal 2022." De portefeuille van private ondernemingen zal naar verwachting van Value8 verder groeien en minder last hebben van de coronamaatregelen dan in 2020 en 2021. Op grond van het bovenstaande verwacht Value8 een daling van de intrinsieke waarde in het eerste kwartaal 2022.

Value8 laat in zijn dividendbeleid weten dat een boekjaar met een negatief resultaat hoeft niet te resulteren in het passeren van het dividend. Value8 streeft in dat kader naar een beperkt maar stabiel groeiend dividend voor de aandeelhouder van gewone aandelen, waarbij een belangrijk deel van de winst kan worden geherinvesteerd. Afhankelijk van de liquiditeitsplanning kan ook worden voorgesteld het dividend in aandelen uit te keren. Voorts bestaat de mogelijkheid tot het voorstellen van een keuzedividend (jaarverslag 2017).

In juni 2016 liet het bedrijf al weten - dat het vanwege financiering van de groei in de komende jaren - verwacht een relatief laag deel van de winst uit te keren aan aandeelhouders. Wel heeft de investeerder als doel het dividend ten minste op het huidige niveau te handhaven.

WINST PER AANDEEL PAYOUT RATIO DIVIDEND INTRINSIEK INFO
2021 € 1,87 9 % € 0,17 € 9,32 contanten of preferente aandelen
2020 € 0,88 18 % € 0,16 € 7,62 contanten of preferente aandelen
2019 € 0,44 34 % € 0,15 € 7,15
2018 € 0,42 36 % € 1,20 € 6,61
2017 € 0,26 58 % € 0,15 € 7,39 € 0,15 contant of 3% stockdividend
2016 €-0,20 0 % € 0,00 € 6,33 + 5 % bonus aandelen + 3% stockdividend
2015 € 0,71 21 % € 0,15 € 7,17 + 5 % stockdividend
2014 € 0,74 19 % € 0,14 € 6,14 + 5 % stockdividend
2013 € 0,60 20 % € 0,12 € 5,06 + 5 % stockdividend

dividendinfo.nl © besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data en informatie. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Zie onze disclaimer.