Van Lanschot Kempen NV richt zich op dienstverlening aan vermogende particulieren en ondernemingen. Vermogensvorming en vermogensbescherming zijn de kern en persoonlijk contact staat hierbij centraal.
EX-DIVIDEND SOORT DIVIDEND BEDRAG BETAALBAAR
27-05-2022 jaardividend 2021 € 2,00 09-06-2022
04-10-2021 "inhaal" dividend * € 1,95 12-10-2021
01-06-2021 1-e deel jaardividend 2020 € 0,20 09-06-2021
19-12-2019 kapitaalteruggave € 1,50 23-12-2019
24-05-2019 jaardividend 2018 € 1,45 03-06-2019
17-12-2018 kapitaalteruggave € 1,50 19-12-2018
04-06-2018 jaardividend 2017 € 1,45 12-06-2018

*  Betreft:  Uitgesteld Jaardividend 2019 ad € 1,45   +  Resterend dividend 2020 ad € 0,50

Update 25 mei 2022: Aandeelhouders Van Lanschot Kempen stemmen in met een contant jaardividend over 2021 van 2,00 euro per aandeel, tegenover 0,70 euro een jaar eerder. De winst liep in 2021 sterk op door fors hogere fee-inkomsten, boekwinsten op private equity-belangen en een vrijval van voorzieningen voor oninbare leningen. De onderliggende winst per aandeel kwam uit op 3,74 euro tegenover 1,08 euro in het voorgaande jaar.

Update 11 mei 2022: In het eerste kwartaal 2021 daalde de nettowinst met bijna 24 % naar 25,1 miljoen euro (2021: 33,1 miljoen euro). Exclusief bijzondere posten steeg de winst wel, van 33,7 naar 35,7 miljoen euro.

De bank presenteerde doelstellingen voor de middellange termijn:

• een CET 1-ratio van 15 procent plus een 'add-on' van 2,5 procent voor overnames.

•  in 2022 en 2023 het extra kapitaal boven een CET 1-ratio van 17,5 procent uit keren aan de aandeelhouders

• een ongewijzigd dividendbeleid: het uitkeren van 50 tot 70 procent van de onderliggende nettowinst


Het dividendbeleid van Van Lanschot Kempen gaat ervan uit om tussen de  50% en 70% van het onderliggend nettoresultaat - de nettowinst min de lasten voor het strategische investeringsprogramma en reorganisatielasten - aan aandeelhouders uit te keren als dividend (update mei 2022).

WINST PER AANDEEL * PAYOUT RATIO DIVIDEND
2023 € 3,20 TAX 60 % € 1,92 TAX
2022 € 3,00 TAX 60 % € 1,80 TAX
2021 € 3,74 53 % € 2,00
2020 € 1,08 65 % € 0,70
2019 € 2,52 58% € 1,45 + kapitaalteruggave ad € 1,50
2018 € 2,37 61% € 1,45 + kapitaalteruggave ad € 1,50
2017 € 2,19 66 % € 1,45 + kapitaalteruggave ad € 1,00

* Underlying earnings per share (€)


dividendinfo.nl © besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data en informatie. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Zie onze disclaimer.