Van Lanschot Kempen is een onafhankelijke private bank actief in Nederland, België en Zwitserland. De dienstverlening richt zich voornamelijk op private banking, vermogensbeheer en merchant banking. In 2007 nam Van Lanschot Kempen & Co over. Van Lanschot is genoteerd aan Euronext Amsterdam.
Van Lanschot Kempen NV richt zich op dienstverlening aan vermogende particulieren en ondernemingen. Vermogensvorming en vermogensbescherming zijn de kern en persoonlijk contact staat hierbij centraal. Kempen & Co is de dochteronderneming van Van Lanschot en houdt zich meer bezig met de institutionele markt en verleent beleggingsdiensten.

Update - 09 oktober 2019 - De aandeelhouders van Van Lanschot Kempen hebben het voorstel tot kapitaalteruggave van € 1,50 per aandeel goedgekeurd, dat werd aangekondigd op 27 augustus 2019. De kapitaaluitkering van in totaal ruim € 60 miljoen zal in beginsel plaatsvinden in december 2019, na het verstrijken van de wettelijke termijn die in het algemeen geldt voor een dergelijke kapitaalteruggave. De uitkering wordt gedaan ten laste van de vrij beschikbare agioreserve, waarmee de kapitaalteruggave is vrijgesteld van Nederlandse dividendbelasting.

Voorgenomen data met betrekking tot de kapitaaluitkering:

Ex-datum:                         19 december 2019
Record-datum:                  20 december 2019
Betaaldatum:                     23 december 2019

 

Ex-dividend  |   Van Lanschot Kempen
ex-dividend soort dividend bedrag betaalbaarstelling
19-12-2019 Kapitaalteruggave € 1,50 * zie update 23-12-2019
24-05-2019  Jaardividend 2018 € 1,45 03-06-2019
17-12-2018 Kapitaalteruggave € 1,50  19-12-2018
04-06-2018 Jaardividend 2017 € 1,45  12-06-2018
18-12-2017 Kapitaalteruggave € 1,00 20-12-2017
22-05-2017  Jaardividend 2016 € 1,20 02-06-2017
Agenda  |  Van Lanschot Kempen
20-02-2020 Jaarcijfers 2019
31-10-2019 Cijfers 3-e kwartaal 2019
27-08-2019 Halfjaarcijfers 2019
22-05-2019 Algemene Aandeelhouders Vergadering
24-04-2019 Cijfers 3-e kwartaal 2019
21-02-2019 Jaarcijfers 2018
Dividendbeleid  | Van Lanschot Kempen 
  • Dividendbeleid - Van Lanschot Kempen streeft ernaar om tussen 50% en 70% van de onderliggende nettowinst toekomend aan aandeelhouders uit te keren als dividend aan de houders van (certificaten van) gewone aandelen A. (update ultimo 2017)
Taxatie  WPA - Dividend  |  Van Lanschot Kempen
  WPA* payout ratio dividend info
2021 € 1,90  TAX  76 % € 1,45   TAX  
2020 € 1,80  TAX  81 % € 1,45   TAX  
2019 € 1,70  TAX 85 % € 1,45   TAX + kapitaalteruggave ad € 1,50
2018 € 1,51 96 % € 1,45 + kapitaalteruggave ad € 1,50
2017  € 2,19 66 % € 1,45 + kapitaalteruggave ad € 1,00
  Underlaying earnings per share (€)      
Outlook  | Van Lanschot Kempen 
  • Outlook - februari 2019 - Van Lanschot Kempen heeft in 2018 de winst onder druk zien staan vanwege onder meer een lager renteresultaat en kondigde nieuwe efficiencydoelen aan: "We have revisited our financial objectives and set new targets for 2023. Our efficiency target has changed to 70-72% to reflect both our profile as a wealth manager and the economic environment in which we operate. Our target for the CET 1 ratio is unchanged at 15-17% nor will we alter our 10-12% target for the return on CET 1 or the one for our dividend pay-out ratio at 50-70%i. Coming in at 21.4% at year-end 2018, our CET 1 ratio very comfortably met our target. In the future, we will continue to optimise our capital base in terms of level and type of instrument."

  • Outlook - april 2019 - Van Lanschot Kempen: Dankzij de boekwinsten en een betere kostenbeheersing komt het nettoresultaat in het afgelopen kwartaal - in lijn met dat in het eerste kwartaal van 2018 -  "aanzienlijk hoger" uit.

  • Outlook - augustus 2019 -  Het nettoresultaat over het eerste halfjaar is - door boekwinsten - aanzienlijk hoger dan vorig jaar. Zonder deze boekwinsten ligt het nettoresultaat in lijn met vorig jaar. De CET1-ratio neemt toe van 21,4% naar 22,7% wat ruimte biedt voor een verdere kapitaalteruggave ad EUR 1,50 per aandeel (zie update). Van Lanschot geeft te kennen open te staan voor verdere overnames en kapitaalteruggaven in de toekomst.
 
  • Outlook - 31 oktober 2019 - Van Lanschot Kempen heeft in het derde kwartaal van dit jaar de lijn van de eerste twee kwartalen doorgetrokken. De bank sprak van een sterke kapitaalpositie (fully loaded CET1-ratio 22 procent) en laat weten op schema te liggen om binnen de kostendoelstelling van per saldo circa 390 miljoen euro te blijven. Voor de komende tijd verwacht van Lanschot meer druk op het renteresultaat door de dalende marktrente.
Info over Van Lanschot Kempen  en alle aandelen uit de AEX, AMX, AScX en Lokale Markt met het ( getaxeerde ) dividend voor 2019 , 2020 en 2021 .