Van Lanschot Kempen is een onafhankelijke private bank actief in Nederland, België en Zwitserland. De dienstverlening richt zich voornamelijk op private banking, vermogensbeheer en merchant banking. In 2007 nam Van Lanschot Kempen & Co over. Van Lanschot is genoteerd aan Euronext Amsterdam.
Van Lanschot Kempen NV richt zich op dienstverlening aan vermogende particulieren en ondernemingen. Vermogensvorming en vermogensbescherming zijn de kern en persoonlijk contact staat hierbij centraal. Kempen & Co is de dochteronderneming van Van Lanschot en houdt zich meer bezig met de institutionele markt en verleent beleggingsdiensten.
Ex-dividend  |   Van Lanschot Kempen
ex-dividend soort dividend bedrag betaalbaarstelling
19-12-2019 Kapitaalteruggave € 1,50 * zie update 23-12-2019
24-05-2019  Jaardividend 2018 € 1,45 03-06-2019
17-12-2018 Kapitaalteruggave € 1,50  19-12-2018
04-06-2018 Jaardividend 2017 € 1,45  12-06-2018
18-12-2017 Kapitaalteruggave € 1,00 20-12-2017
22-05-2017  Jaardividend 2016 € 1,20 02-06-2017
Agenda  |  Van Lanschot Kempen
20-02-2020 Jaarcijfers 2019
31-10-2019 Cijfers 3-e kwartaal 2019
27-08-2019 Halfjaarcijfers 2019
22-05-2019 Algemene Aandeelhouders Vergadering
Dividendbeleid  | Van Lanschot Kempen 
  • Dividendbeleid - Van Lanschot Kempen streeft ernaar om tussen de  50% en 70% van het onderliggend nettoresultaat - de nettowinst min de lasten voor het strategische investeringsprogramma en reorganisatielasten - aan aandeelhouders uit te keren als dividend (update jan 2019)
Taxatie  WPA - Dividend  |  Van Lanschot Kempen
  WPA* payout ratio dividend info
2020 € 2,00  TAX  73 % € 1,45   TAX  
2019 € 2,30  TAX 63 % € 1,45   TAX + kapitaalteruggave ad € 1,50
2018 € 1,51 96 % € 1,45 + kapitaalteruggave ad € 1,50
2017  € 2,19 66 % € 1,45 + kapitaalteruggave ad € 1,00
  Underlaying earnings per share (€)      
Outlook  | Van Lanschot Kempen 
  • Outlook - 31 oktober 2019 - Van Lanschot Kempen heeft in het derde kwartaal van dit jaar de lijn van de eerste twee kwartalen doorgetrokken. De bank sprak van een sterke kapitaalpositie (fully loaded CET1-ratio 22 procent) en laat weten op schema te liggen om binnen de kostendoelstelling van per saldo circa 390 miljoen euro te blijven. Voor de komende tijd verwacht van Lanschot meer druk op het renteresultaat door de dalende marktrente.
 
      2019
 
           WPA
      Fully loaded *
      CET 1 ratio
 
24 apr   2019
 
1-e kwartaal                22,6 % Hoger nettoresultaat dankzij boekwinsten en een betere kostenbeheersing. 
27 aug  2019
2-e kwartaal € 2.21   (H1 2018: € 1,29)              22,7% Hoger nettoresultaat door boekwinsten.De CET1-ratio loopt op naar 22,7%. Dit biedt ruimte voor verdere kapitaalteruggaven.
31 nov  2019
 
3-e kwartaal                22,0 %
Resultaten van de eerste twee kwartalen doorgetrokken. 
Sterke kapitaalpositie / positief over behalen kostendoelstelling. 
21 feb  2019
 
Jaarcijfers      
 
 
 
Underlying  earnings 
per share 
   
* De Fully loaded CET 1 ratio ( Common Equity Tier 1% ) is een belangrijke graadmeter voor de bestendigheid van banken. De CET1 ratio geeft de hoeveelheid eigen vermogen aan ten opzichte van het risico dat een bank loopt. CET1 is in 2014 ingevoerd als voorzorgsmaatregel om de economie te beschermen tegen een financiële crisis. Een hoge CET 1 ratio (boven de eigen doelstelling) biedt banken mogelijk de ruimte voor verruiming van teruggaven aan aandeelhouders (kapitaalteruggaven / verhoging dividend / inkoop eigen aandelen).
 
 
 Common Equity Tier 1 (CET 1) ratio *
                     
Eigen doelstelling (ondergrens) *
ING group  14,5 %           13,5 %
ABN AMRO bank
 18,0 % 17,5 -18,5 % (target 2020)
Rabobank
 15,8 %             14 %
Van Lanschot Kempen
 22,7 %      15 - 17 %
  * Update  juli 2019  
Info over Van Lanschot Kempen  en alle aandelen uit de AEX, AMX, AScX en Lokale Markt met het ( getaxeerde ) dividend voor 2019 , 2020 en 2021 .