Dividend Info AScX aandeel van Lanschot Kempen met de ex dividenddatum en betaaldatum.  Het laatste dividendnieuws en de dividendkalender en beursagenda voor 2020 en 2021. Tevens het dividendbeleid en een overzicht (dividendgeschiedenis) van de winst per aandeel (WPA) en het door van Lanschot Kempen uitgekeerde dividend over de afgelopen jaren.
Van Lanschot Kempen NV richt zich op dienstverlening aan vermogende particulieren en ondernemingen. Vermogensvorming en vermogensbescherming zijn de kern en persoonlijk contact staat hierbij centraal. Kempen & Co is de dochteronderneming van Van Lanschot en houdt zich meer bezig met de institutionele markt en verleent beleggingsdiensten.
Ex-dividend  |   Van Lanschot Kempen
ex-dividend soort dividend bedrag betaalbaarstelling
04-06-2018 Jaardividend 2017 € 1,45  12-06-2018
17-12-2018 Kapitaalteruggave € 1,50  19-12-2018
24-05-2019  Jaardividend 2018 € 1,45 03-06-2019
19-12-2019 Kapitaalteruggave € 1,50  23-12-2019
01-06-2021 1-e deel Jaardividend 2020   € 0,20    09-06-2021
04-10-2021 Dividend  * € 1,95 12-10-2021
* Betreft:  Uitgesteld Jaardividend 2019 ad € 1,45   +  2-e deel Jaardividend 2020 ad € 0,50
Dividendnieuws  |  Van Lanschot Kempen
Update  26 augustus 2021: Van Lanschot Kempen laat bij de bekendmaking van de halfjaarcijfers 2021 weten:
 
"Het dividend over 2019 en het resterende dividend over 2020 van in totaal € 1,95 per aandeel * staat nog steeds op onze balans gereserveerd voor onze aandeelhouders en is niet opgenomen in de kapitaalratio. De Europese Centrale Bank en DNB hebben aangegeven dat de aanbeveling om geen dividend uit te keren vervalt per 1 oktober 2021. Het bedrag van € 1,95 per aandeel (in totaal circa € 80 miljoen) keren we dan ook aan het begin van het vierde kwartaal uit aan onze aandeelhouders."
 
Ex-dividenddatum: maandag 04 oktober 2021
Betaaldatum dividend 2019 en resterend dividend 2020: dinsdag12 oktober 2021
 
*  Betreft:  Uitgesteld Jaardividend 2019 ad € 1,45   +  Resterend dividend 2020 ad € 0,50 
Financiële kalender  |  Van Lanschot Kempen
26-08-2021
Halfjaarcijfers 2021
22-09-2021
Buitengewone Algemene Vergadering Aandeelhouders 
29-10-2021
Cijfers 3-e kwartaal 2021
24-02-2022
Jaarcijfers 2021
Dividendbeleid  | Van Lanschot Kempen 
Het dividendbeleid van Van Lanschot Kempen gaat ervan uit om tussen de  50% en 70% van het onderliggend nettoresultaat - de nettowinst min de lasten voor het strategische investeringsprogramma en reorganisatielasten - aan aandeelhouders uit te keren als dividend (update jan 2019).
 
dividendinfo.nl : Eind 2020 kwam de ECB met de aanbeveling om niet meer dan 15 procent van de behaalde winsten over de jaren 2019 en 2020 als dividend uit te keren. Daarnaast moeten banken ook een stevige ontwikkeling van de buffers laten zien.
Nieuws & Opinie  | Van Lanschot Kempen 
29 oktober 2021 beleggen.nl Van Lanschot Kempen boekt zeer sterk resultaat Lees verder >>>
26 augustus 2021 iex.nl Halfjaarcijfers: Van Lanschot Kempen boekt meer winst Lees verder >>>
02 juli 2021 NRC Lagarde: banken mogen in najaar weer dividend uitkeren Lees verder >>>
27 mei 2021 iex.nl Aandeelhouders Van Lanschot keuren dividend goed Lees verder >>>
30 april  2021 deaandeelhouder.nl Goede jaarstart Van Lanschot Kempen Lees verder >>>
25 februari 2021 deaandeelhouder.nl Dividend Van Lanschot Kempen voldoet aan eisen Lees verder >>>
25 februari 2021 beurs.nl Inhaalslag Van Lanschot Kempen in tweede jaarhelft Lees verder >>>
Het laatste financieele nieuws over het aandeel van Lanschot Kempen, RD / Royal Dutch Shell, Unilever, Aegon, ING en alle andere aandelen vind je op dividendinfo.nl
Taxatie  WPA & Dividend  |  Van Lanschot Kempen
  winst per aandeel ** payout ratio dividend info
2017  € 2,19 66 % € 1,45 + kapitaalteruggave ad € 1,00
2018 € 2,37 61 % € 1,45 + kapitaalteruggave ad € 1,50
2019 € 2,52  58 % € 1,45     + kapitaalteruggave ad € 1,50
2020 € 1,08 65 % € 0,70      
2021 € 2,70   TAX 60 % € 1,60   TAX  
2022 € 2,80   TAX 60 % € 1,70   TAX  
** Underlying earnings per share (€) 
Info over Van Lanschot Kempen  en alle aandelen uit de AEX, AMX, AScX en Lokale Markt met het ( getaxeerde ) dividend voor 2019 , 2020 en 2021 .
De winstgevendheid van de financiële sector en met name de bankensector staat onder druk: "the perfect storm" 
Update| 20 december 2020:  Marktcommentaar dividendinfo.nl
 
De winstgevendheid van de financiële sector en met name de bankensector staat onder druk. Een opsomming die doet denken aan een perfect storm:
 
  • De oplopende toevoeging aan de stroppenpot. Hoewel de impact zal worden verzacht door overheidsmaatregelen, zal de crisis de banken opzadelen met meer voorzieningen voor oninbare leningen. Eind 2020 werd bekend dat banken sinds het uitbreken van de coronacrisis in Nederland voor 33 miljard euro aan steun verleend hebben aan consumenten en bedrijven. Het gaat daarbij om hulp in de vorm van extra leningen of uitstel van aflossingen. Daar maakten 172.000 bedrijven en 37.000 particuliere bankklanten gebruik van.
  • De oplopende uitgaven aan belastingen en voorzieningen: Nederlandse banken betalen mee aan het Europese resolutiefonds, het vangnet om toekomstige probleem banken te kunnen redden. Daarnaast is er een speciale bankenbelasting en het Europees deposito garantiestelsel, wat er voor zorgt dat spaartegoeden tot 100.000 euro gegarandeerd zijn.
  • Het vergroten van buffers: Het speelt al vanaf 2014 maar Nederland's grootste banken moeten extra buffers aanhouden van toezichthouder DNB. Die reserves komen bovenop de buffers die banken al moeten aanhouden vanuit Europese regelgeving. Het aanhouden van buffers verlaagt het rendement op het eigen vermogen en gaat dus ten koste van de winstgevendheid.
  • Het compenseren van klanten voor te veel betaalde boeterente: Recentelijk werd bekend dat ING en De Volksbank zo’n 30.000 klanten geld terugbetalen i.v.m.te hoge kosten berekend bij  tussen 2011 en juli 2016 afgesloten hypotheken. In totaal gaat het om 100.000 hypotheken die werden aangepast in die jaren. En zo blijft het verleden de banken achtervolgen.
  • Het controleren op witwaspraktijken: Banken hebben een wettelijk verplichte poortwachtersfunctie bij de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering en de verantwoordelijkheid om financieel-economische criminaliteit te bestrijden lijkt alleen maar toe te nemen. De afgelopen jaren zijn er duizenden mensen aangenomen om het klantenbestand en het betalingsverkeer te monitoren. Banken betaalden in het verleden bij onvoldoende toezicht het nodige aan boetes en de laatste boete is nog niet betaald.  De aandacht voor de verantwoordelijkheid die banken hebben om financieel-economische criminaliteit te bestrijden lijkt in ieder geval voorlopig alleen maar tooe te nemen.
  • De kosten van stallen spaargeld bij de ECB:  Banken zijn verplicht om "overtollig" spaargeld bij de Europese Centrale Bank te stallen. De ECB rekent hiervoor een boeterente en dat heeft ertoe geleid dat de drie grootbanken de negatieve rente over grotere bedragen aan spaargeld aan hun klanten doorberekenen. Zo maakte ABN AMRO bekend vanaf 1 april 2020 een negatieve rente te berekenen in het geval dat op de betaal- en spaarrekening opgeteld meer dan € 2.500.000 staat.
 
Tegenover al deze oplopende kosten staat het negatieve rentebeleid van de Europese Centrale Bank (ECB). Dit is problematisch voor de manier waarop banken traditioneel hun geld verdienen: de marge tussen het betalen van rente op spaargeld en het ontvangen van rente op uitgezette leningen. Rabobank, de Volksbank (onder andere SNS en ASN bank) en ABN AMRO zagen de rentebaten fors teruglopen. Voor ING pakte het door zijn geografische spreiding wat gunstiger uit. In een aantal landen waar de bank opereert is de concurrentie wat minder hevig en de rentemarge wat hoger is. Ondanks alles hebben de banken hun verdienmodel in 2019 behoorlijk overeind weten te houden dankzij kostenbesparingen, de groei van het leningboek en dalende rente op spaargeld. Maar ook hier lijkt de rek eruit. Het vlees is grotendeels van de botten en een negatieve rente doorberekenen wordt door de kleine spaarder niet gepikt. Ook het streven naar het verhogen van andere inkomstenbronnen, zoals vermogensbeheer of de verkoop van verzekeringen kunnen het verlies van de grootste inkomstenbron (de rentebaten) bij lange na niet compenseren. Tenslotte is er nog de angst dat de interbancaire kredietlijnen weer zullen opdrogen wanneer banken het vertrouwen in elkaars kredietwaardigheid verliezen en terughoudend worden in het lenen aan door het coronavirus-getroffen bedrijven. Dit zou kunnen leiden tot een nieuwe kredietcrisis.
Gevolg verdere margedruk en afnemende omzet.
De vooruitzichten voor de Nederlandse bankensector zijn dan ook niet al te positief ondanks de gemiddeld genomen nog steeds goede kwaliteit van uitstaande leningen en het redelijke economische klimaat. Een einde aan het lage rentebeleid van de ECB zou uitkomst brengen, maar daar ziet het er voorlopig niet naar uit. Voorlopig gaan wij er vanuit dat de winstgevendheid de komende jaren verder onder druk staat.