Dividend Info AScX aandeel van Lanschot Kempen met de ex dividenddatum en betaaldatum.  Het laatste dividendnieuws en de dividendkalender en beursagenda voor 2020 en 2021. Tevens het dividendbeleid en een overzicht (dividendgeschiedenis) van de winst per aandeel (WPA) en het door van Lanschot Kempen uitgekeerde dividend over de afgelopen jaren.
Van Lanschot Kempen NV richt zich op dienstverlening aan vermogende particulieren en ondernemingen. Vermogensvorming en vermogensbescherming zijn de kern en persoonlijk contact staat hierbij centraal. Kempen & Co is de dochteronderneming van Van Lanschot en houdt zich meer bezig met de institutionele markt en verleent beleggingsdiensten.
Ex-dividend  |   Van Lanschot Kempen
ex-dividend soort dividend bedrag betaalbaarstelling
04-06-2018 Jaardividend 2017 € 1,45  12-06-2018
17-12-2018 Kapitaalteruggave € 1,50  19-12-2018
24-05-2019  Jaardividend 2018 € 1,45 03-06-2019
19-12-2019 Kapitaalteruggave € 1,50  23-12-2019
Na 30 sep 2021 Jaardividend 2019   € 1,45    - voornemen - -
01-06-2021 Jaardividend 2020  * € 0,20    09-06-2021
Na 30 sept. Jaardividend 2020  ** € 0,50    - voornemen -  
* dividend 2020  – 1e deel   | ** uitgesteld jaardividend 2020 - 2e deel
Dividendnieuws  |  Van Lanschot Kempen
Update 27 mei 2021:  Op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 27 mei 2021 zijn de aandeelhouders akkoord gegaan met het voorstel om een ​​dividend in contanten van € 0,70 per aandeel vast te stellen. Van Lanschot laat weten in overeenstemming met de aanbeveling van december 2020 van zowel de Europese Centrale Bank (ECB) als De Nederlandsche Bank (DNB) te handelen om de daadwerkelijke dividendbetaling grotendeels uit te stellen. Daarom zal € 0,20 per aandeel in juni 2021 betaalbaar zijn. Het resterende dividend voor 2020 kan aan de aandeelhouders worden uitgekeerd zodra de omstandigheden in verband met Covid-19 dit toelaten, en zolang de onderneming voldoet aan de gestelde doelstellingen voor de kapitaalratio. Op aanbeveling van de ECB en DNB wordt het resterende dividend niet voor 30 september 2021 uitgekeerd.
Update 30 april 2021: Van Lanschot Kempen bevestigt dat het dividend over 2019 en 2020 van in totaal 2,15 euro per aandeel op de balans gereserveerd staat voor de aandeelhouders en is niet opgenomen in de kapitaalratio. Het voorgestelde dividend over 2020 van 0,70 euro per aandeel moet nog worden goedgekeurd tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders op 27 mei 2021.
Update 25 februari 2021 : Van Lanschot stelt op de jaarvergadering voor het dividend over 2020 in 2 delen te splitsen. Naast een dividenduitkering van € 0,20 in juni 2021 is er het voornemen om een 2e deel uit te keren na 30 september 2021. Het uitstel van het 2e deel van het dividend houdt verband met de aanbeveling van de ECB. 
Het ingehouden / uitgestelde dividend over 2019 van € 1,45 per aandeel (totaal € 59,4 miljoen) blijft - volgens van Lanschot  - bestemd voor aandeelhouders en is niet opgenomen in de kapitaalratio's. Dit dividend wordt eveneens aangehouden tot na 30 september 2021.
Financiële kalender  |  Van Lanschot Kempen
25-02-2021
Jaarcijfers 2020
30-04-2021
Cijfers 1-e kwartaal 2021
27-05-2021
Algemene Vergadering Aandeelhouders
26-08-2021
Halfjaarcijfers 2021
Dividendbeleid  | Van Lanschot Kempen 
Het dividendbeleid van Van Lanschot Kempen gaat ervan uit om tussen de  50% en 70% van het onderliggend nettoresultaat - de nettowinst min de lasten voor het strategische investeringsprogramma en reorganisatielasten - aan aandeelhouders uit te keren als dividend (update jan 2019).
 
dividendinfo.nl : Eind 2020 kwam de ECB met de aanbeveling om niet meer dan 15 procent van de behaalde winsten over de jaren 2019 en 2020 als dividend uit te keren. Daarnaast moeten banken ook een stevige ontwikkeling van de buffers laten zien.
Nieuws & Opinie  | Van Lanschot Kempen 
02 juli 2021 NRC Lagarde: banken mogen in najaar weer dividend uitkeren Lees verder >>>
27 mei 2021 IEX.nl Aandeelhouders Van Lanschot keuren dividend goed Lees verder >>>
30 april  2021 deaandeelhouder.nl Goede jaarstart Van Lanschot Kempen Lees verder >>>
25 februari 2021 deaandeelhouder.nl Dividend Van Lanschot Kempen voldoet aan eisen Lees verder >>>
25 februari 2021 beurs.nl Inhaalslag Van Lanschot Kempen in tweede jaarhelft Lees verder >>>
21 januari 2021 beurs.nl UBS verhoogt koersdoel Van Lanschot Kempen Lees verder >>>
Het laatste financieele nieuws over het aandeel van Lanschot Kempen, RD / Royal Dutch Shell, Unilever, Aegon, ING en alle andere aandelen vind je op dividendinfo.nl
Taxatie  WPA & Dividend  |  Van Lanschot Kempen
  winst per aandeel ** payout ratio dividend info
2017  € 2,19 66 % € 1,45 + kapitaalteruggave ad € 1,00
2018 € 2,37 61 % € 1,45 + kapitaalteruggave ad € 1,50
2019 € 2,52  58 % € 1,45    - voorgenomen-  + kapitaalteruggave ad € 1,50
2020 € 1,08 15 % € 0,70    - deels voorgenomen -  
2021 € 1,60   TAX 60 % € 0,96   TAX  
2022 € 2,00   TAX 60 % € 1,20   TAX  
** Underlying earnings per share (€) 
Info over Van Lanschot Kempen  en alle aandelen uit de AEX, AMX, AScX en Lokale Markt met het ( getaxeerde ) dividend voor 2019 , 2020 en 2021 .
De winstgevendheid van de financiële sector en met name de bankensector staat onder druk: "the perfect storm" 
Update| 20 december 2020:  Marktcommentaar dividendinfo.nl
 
De winstgevendheid van de financiële sector en met name de bankensector staat onder druk. Een opsomming die doet denken aan een perfect storm:
 
  • De oplopende toevoeging aan de stroppenpot. Hoewel de impact zal worden verzacht door overheidsmaatregelen, zal de crisis de banken opzadelen met meer voorzieningen voor oninbare leningen. Eind 2020 werd bekend dat banken sinds het uitbreken van de coronacrisis in Nederland voor 33 miljard euro aan steun verleend hebben aan consumenten en bedrijven. Het gaat daarbij om hulp in de vorm van extra leningen of uitstel van aflossingen. Daar maakten 172.000 bedrijven en 37.000 particuliere bankklanten gebruik van.
  • De oplopende uitgaven aan belastingen en voorzieningen: Nederlandse banken betalen mee aan het Europese resolutiefonds, het vangnet om toekomstige probleem banken te kunnen redden. Daarnaast is er een speciale bankenbelasting en het Europees deposito garantiestelsel, wat er voor zorgt dat spaartegoeden tot 100.000 euro gegarandeerd zijn.
  • Het vergroten van buffers: Het speelt al vanaf 2014 maar Nederland's grootste banken moeten extra buffers aanhouden van toezichthouder DNB. Die reserves komen bovenop de buffers die banken al moeten aanhouden vanuit Europese regelgeving. Het aanhouden van buffers verlaagt het rendement op het eigen vermogen en gaat dus ten koste van de winstgevendheid.
  • Het compenseren van klanten voor te veel betaalde boeterente: Recentelijk werd bekend dat ING en De Volksbank zo’n 30.000 klanten geld terugbetalen i.v.m.te hoge kosten berekend bij  tussen 2011 en juli 2016 afgesloten hypotheken. In totaal gaat het om 100.000 hypotheken die werden aangepast in die jaren. En zo blijft het verleden de banken achtervolgen.
  • Het controleren op witwaspraktijken: Banken hebben een wettelijk verplichte poortwachtersfunctie bij de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering en de verantwoordelijkheid om financieel-economische criminaliteit te bestrijden lijkt alleen maar toe te nemen. De afgelopen jaren zijn er duizenden mensen aangenomen om het klantenbestand en het betalingsverkeer te monitoren. Banken betaalden in het verleden bij onvoldoende toezicht het nodige aan boetes en de laatste boete is nog niet betaald.  De aandacht voor de verantwoordelijkheid die banken hebben om financieel-economische criminaliteit te bestrijden lijkt in ieder geval voorlopig alleen maar tooe te nemen.
  • De kosten van stallen spaargeld bij de ECB:  Banken zijn verplicht om "overtollig" spaargeld bij de Europese Centrale Bank te stallen. De ECB rekent hiervoor een boeterente en dat heeft ertoe geleid dat de drie grootbanken de negatieve rente over grotere bedragen aan spaargeld aan hun klanten doorberekenen. Zo maakte ABN AMRO bekend vanaf 1 april 2020 een negatieve rente te berekenen in het geval dat op de betaal- en spaarrekening opgeteld meer dan € 2.500.000 staat.
 
Tegenover al deze oplopende kosten staat het negatieve rentebeleid van de Europese Centrale Bank (ECB). Dit is problematisch voor de manier waarop banken traditioneel hun geld verdienen: de marge tussen het betalen van rente op spaargeld en het ontvangen van rente op uitgezette leningen. Rabobank, de Volksbank (onder andere SNS en ASN bank) en ABN AMRO zagen de rentebaten fors teruglopen. Voor ING pakte het door zijn geografische spreiding wat gunstiger uit. In een aantal landen waar de bank opereert is de concurrentie wat minder hevig en de rentemarge wat hoger is. Ondanks alles hebben de banken hun verdienmodel in 2019 behoorlijk overeind weten te houden dankzij kostenbesparingen, de groei van het leningboek en dalende rente op spaargeld. Maar ook hier lijkt de rek eruit. Het vlees is grotendeels van de botten en een negatieve rente doorberekenen wordt door de kleine spaarder niet gepikt. Ook het streven naar het verhogen van andere inkomstenbronnen, zoals vermogensbeheer of de verkoop van verzekeringen kunnen het verlies van de grootste inkomstenbron (de rentebaten) bij lange na niet compenseren. Tenslotte is er nog de angst dat de interbancaire kredietlijnen weer zullen opdrogen wanneer banken het vertrouwen in elkaars kredietwaardigheid verliezen en terughoudend worden in het lenen aan door het coronavirus-getroffen bedrijven. Dit zou kunnen leiden tot een nieuwe kredietcrisis.
Gevolg verdere margedruk en afnemende omzet.
De vooruitzichten voor de Nederlandse bankensector zijn dan ook niet al te positief ondanks de gemiddeld genomen nog steeds goede kwaliteit van uitstaande leningen en het redelijke economische klimaat. Een einde aan het lage rentebeleid van de ECB zou uitkomst brengen, maar daar ziet het er voorlopig niet naar uit. Voorlopig gaan wij er vanuit dat de winstgevendheid de komende jaren verder onder druk staat.