Alle dividend-info en de agenda 2019 van het AScX vastgoed aandeel Vastned : dividend- en betaaldatum, kwartaal cijfers, halfjaarcijfers en jaarcijfers.
Vastned is een Europese beursgenoteerde high street vastgoedonderneming met focus op ‘Venues for premium shopping’. VastNed belegt in individuele winkelobjecten, winkelcentra en grootschalige detailhandelsvestigingen, primair in de eurozone. VastNed Retail is actief in Nederland, Spanje, Frankrijk, België, Portugal en Turkije. 
Ex-dividend  |   VastNed
ex-dividend soort dividend bedrag betaalbaarstelling
05-08-2019 Interim-dividend 2019 € 0,58 20-08-2019
24-04-2019 Slotdividend 2018 € 1,34 07-05-2019
06-08-2018 Interim-dividend 2018  € 0,71 21-08-2018
23-04-2018 Slotdividend 2017 € 1,41  08-05-2018
04-08-2017 Interim-dividend 2017 € 0,64 25-08-2017
24-04-2017 Slotdividend 2016 € 1,32 09-05-2017
 Agenda  |  VastNed
29-10-2019 (nabeurs) Cijfers 3-e kwartaal 2019
31-07-2019 (nabeurs) Halfjaarcijfers 2019
07-05-2019 (nabeurs) Cijfers 1-e kwartaal 2019
19-04-2019 Algemene Aandeelhouders Vergadering
13-02-2019 (nabeurs) Jaarcijfers 2018
Dividendbeleid  |  VastNed
 • Dividendbeleid: Het uitgangspunt van het dividendbeleid is om minimaal 75% van het direct resultaat uit te keren aan aandeelhouders. Dividenduitkering vindt tweemaal per jaar plaats. De tussentijdse uitkering van een interim-dividend bedraagt 60% van het direct resultaat per aandeel over het eerste halfjaar. Stockdividend wordt alleen aangeboden wanneer de beurskoers op een aantrekkelijk niveau staat. Het dividendbeleid is in lijn met Vastned's strategie, gericht op kwaliteit, stabiliteit en voorspelbaarheid.
Taxatie  WPA - Dividend  |  VastNed
  WPA payout ratio dividend NAV * 31 december
2021 €   2,05    TAX  100 % € 2,05   TAX  
2020 €   2,05    TAX  100 % € 2,05   TAX  
2019 €   2,00    TAX  102 % € 2,05   TAX  
2018 €   2,22        92 % € 2,05    € 47,47
2017  €   5,02    41 % € 2,05 € 46,98
2016 €   1,39  147 % € 2,05 € 43,56
2015 €   3,44    60 % € 2,05 € 44,41
2014 €   1,67  120 % € 2,00 € 42,68
        Intrinsieke waarde 
Outlook  |  VastNed
 • Outlook - februari 2019 - “In 2018 hebben wij verdere stappen gezet in de uitvoering van onze strategie. De transformatie van de portefeuille is afgerond en deze bestaat nu voor 82 procent uit high street winkelvastgoed in grotere Europese steden”. Vastned verwacht voor 2019 dan ook een direct resultaat tussen de 2,00 en € 2,10 per aandeel.  Over 2018 was dit nog € 2,22. De vraag is of Vastned daarmee het dividend op peil kan houden. De Groot wilde hier geen uitspraken over doen, maar wees nogmaals op het beleid om minimaal 75 procent van het direct resultaat uit te keren aan aandeelhouders.

 • Outlook - mei 2019 - Vastned bevestigt over 2019 een direct resultaat tussen de € 2,00 en € 2,10 per aandeel te verwachten. "Onze portefeuille heeft goed gepresteerd in het eerste kwartaal, ondanks de uitdagende marktomstandigheden. De retailmarkt blijft in zwaar weer verkeren wat we ook dit kwartaal terugzagen in verschillende faillissementen."

 • Outlook - juli 2019 - Het directe resultaat (o.a. huurinkomsten:  maatgevend voor het dividend) was in de eerste helft van het jaar € 0,96 per aandeel.Het indirecte resultaat (waarde ontwikkeling onroerend goed) bedroeg € 0,48 negatief. Voor het hele jaar zal dat nu naar verwachting aan de onderkant uitkomen van de verwachting van € 2,00 tot € 2,10. Het dividend blijft naar verwachting dit jaar stabiel op € 2,05 per aandeel.
 
 • Outlook - 29 oktober 2019 - Vastned heeft tussen het tweede en derde kwartaal van 2019 de bezettingsgraad zien stijgen en handhaaft de outlook. Ten opzichte van 2018 is de bezettingsgraad wel gedaald, "voornamelijk door het faillissement van enkele retailers in Nederland en België eerder dit jaar." 

  Vastned verwacht nog steeds een direct resultaat voor 2019 aan de onderkant van de bandbreedte van 2,00 tot 2,10 euro per aandeel.

  Daarbij denkt het vastgoedfonds nog steeds vast te kunnen houden aan een dividend van 2,05 euro per aandeel voor 2019.

AScX aandeel VastNed's beleggers en beursagenda , dividendbeleid en het getaxeerde dividend voor 2019 , 2020 en 2021 .