WDP - warehouses de Pauw - is een Belgisch familiebedrijf en opgericht in 1971. Onder het motto 'Warehouses with brains' biedt WDP intelligente warehouse oplossingen waarbij de nadruk ligt op het ontwikkelen en verhuren van semi-industrieel en logistiek vastgoed.
EX-DIVIDEND SOORT DIVIDEND BEDRAG INFO BETAALBAAR
27-04-2023 jaardividend 2022 € 1,00 --- 17-05-2023
28-04-2022 jaardividend 2021 € 0,88 contant 18-05-2022
29-04-2021 jaardividend 2020 € 0,80 keuzedividend 21-05-2021
04-05-2020 jaardividend 2019 € 0,74 keuzedividend / combi 29-05-2020
25-04-2019 jaardividend 2018 € 0,69 * keuzedividend 17-05-2019
26-04-2018 jaardividend 2017 € 0,64 * keuzedividend 22-05-2018

 * LET OP :  Cijfers in tabel gemerkt met  * aangepast i.v.m. splitsing aandeel 7 :1  ( 7 'nieuwe' aandelen voor 1 'oude' ) in 2019.

Update 19 oktober 2022:  WDP bevestigt de eerdere outlook voor het hele boekjaar, waarbij de EPRA-winst met 14 procent zal stijgen tot 1,25 euro per aandeel. Ook is WDP nog altijd van plan om een dividend van 1,00 euro per aandeel uit te keren.


Update 10 mei 2022: WDP heeft besloten het jaardividend over 2021 niet in aandelen uit te keren. Alle aandeelhouders zullen derhalve het dividend over 2021 in cash ontvangen. WDP geeft aan dat de koers van het aandeel - als gevolg van de aanzienlijke daling en volatiliteit van het aandeel - onder de uitgifteprijs voor inschrijving op het keuzedividend ligt, hetgeen de waardecreatie voor de aandeelhouder tenietdoet.


19-10-2022 iex.nl Beursblik: sterke cijfers WDP Lees meer
19-10-2022 deaandeelhouder.nl WDP ziet winst stijgen Lees meer
23-09-2022 beurs.nl Beursblik: Barclays verlaagt koersdoelen logistiek vastgoed Lees meer
29-07-2022 iex.nl 'WDP op volle kracht vooruit' Lees meer
29-07-2022 deaandeelhouder.nl WDP verhoogt outlook Lees meer
10-05-2022 beleggen.nl WDP trekt keuzedividend in Lees meer

WDP geeft aan een duurzaam en voorzichtig – maar aantrekkelijk –dividendbeleid te voeren dat zich vertaalt in een aanhoudend hoog en bovendien geleidelijk stijgend dividend per aandeel. Door een deel van de winst te reserveren, kan bovendien een buffer voor te toekomst worden opgebouwd. De zaakvoerder van WDP heeft de mogelijkheid te beslissen of het dividend over een boekjaar wordt uitgekeerd als een keuzedividend.

 
Aanvulling dividendinfo.nl : In januari 2021 stelde WDP zijn ambities naar boven bij. Tegen 2024 voorziet het bedrijf een EPRA-winst van minimaal 1,25 euro per aandeel. Eerder was er sprake van ten minste 1,15 euro aan EPRA-winst per aandeel in 2023. Daarmee komt WDP uit op een cumulatieve groei van 25 procent ten opzichte van 2020. Het bedrijf keerde de afgelopen jaren 80% (payout ratio) van de winst uit als dividend. 

WINST PER AANDEEL * PAYOUT RATIO DIVIDEND INTRINSIEKE WAARDE
2023 € 1,38 TAX 80 % € 1,10 TAX -
2022 € 1,25 TAX 80 % € 1,00 TAX -
2021 € 1,10 80 % € 0,88 € 19,00
2020 € 1,00 80 % € 0,80 € 13,50
2019 € 0,93 80 % € 0,74 € 12,80
2018 € 0,86 * 80 % € 0,69 * € 10,17 *
2017 € 0,80 * 80 % € 0,64 * € 8,33 *
2016 € 0,98 * 62 % € 0,61 * € 7,31 *

 * LET OP : Cijfers in tabel gemerkt met  * aangepast i.v.m. splitsing aandeel 7 :1  ( 7 'nieuwe' aandelen voor 1 'oude' ) in 2019.

dividendinfo.nl © besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data en informatie. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Zie onze disclaimer.