Met een productie van zo'n 100 miljoen ton is ArcelorMittal de grootste producent van staal ter wereld. De onderneming beschikt over minstens 61 vestigingen in 27 landen en heeft wereldwijd zo'n 220.000 werknemers in dienst.
EX-DIVIDEND SOORT DIVIDEND BEDRAG BETAALBAAR
13-05-2022 jaardividend 2021 USD 0,38 10-06-2022
10-06-2021 jaardividend 2020 USD 0,30 15-06-2021
--- jaardividend 2019 USD 0,00 ---
16-05-2019 jaardividend 2018 USD 0,20 13-06-2019
17-05-2018 jaardividend 2017 USD 0,10 13-06-2018

Update 04 mei 2022: Aandeelhouders Arcelor Mittal stemmen in met  een contant jaardividend over 2021 van USD 0,38 per aandeel. Over 2020 keerde het bedrijf USD 0,30 per aandeel uit. Daarnaast wil het bedrijf in de eerste zes maanden van dit jaar voor 1,0 miljard USD aan eigen aandelen inkopen. De winst per aandeel kwam in 2021 uit op USD 13.53 tegenover een verlies per aandeel van USD-0,64 over 2020.

Ex-dividenddatum: 13 mei 2022

Omwisselkoers USD / EURO: 11 mei 2022

Betaalbaarstelling: 10 juni 2022

Update 05 mei 2022: Arcelor Mittal laat weten dat de marktomstandigheden - ondanks de oorlog in Oekraïne - nog steeds "sterk" zijn. Wel zal de staalconsumptie dit jaar iets dalen ten opzichte van 2021. Het bruto bedrijfsresultaat was nagenoeg gelijk aan het voorgaande kwartaal. In vergelijking met het 1-e kwartaal 2021 was er wel sprake van een forse stijging. 


Voor een taxatie van de winst per aandeel en het dividend in de komende jaren kunt u onderstaande rubriek - Taxatie WPA & Dividend - raadplegen.


WINST PER AANDEEL * PAYOUT RATIO DIVIDEND (USD) DIVIDEND (EUR)
2024 USD 5,20 TAX 12 % USD 0,60 TAX ---
2023 USD 5,50 TAX 10 % USD 0,55 TAX ---
2022 USD 8,50 TAX 6 % USD 0,50 TAX ---
2021 USD 13,53 4 % USD 0,38 ---
2020 USD -0,64 n.v.t USD 0,30 € 0,25
2019 USD -2,42 n.v.t. USD 0,00 € 0,00
2018 USD 5,08 4 % USD 0,20 € 0,15
2017 USD 4,48 2 % USD 0,10 € 0,07

* Basic earnings per common share (US$)

ArcelorMittal is van plan om het basisdividend geleidelijk te verhogen. In november 2020 liet AM weten - nu er voldoende schuld afgebouwd is - zich te richten op het belonen van aandeelhouders en 'prioriteit te geven aan contante teruggave". Overeenkomstig het nieuwe beleid voor kapitaalteruggave, stelt de Raad voor om het basisdividend aan de aandeelhouders opnieuw te starten op $0,30 per aandeel.

dividendinfo.nl © besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data en informatie. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Zie onze disclaimer.