Rabo Certificaten


02-05-2024 rabobank.com Toewijzing: Resultaat van het Bod Lees meer
16-04-2024 rabobank.com Het officiële biedingsbericht (NL) Lees meer
16-04-2024 deaandeelhouder.nl Rabobank doet bod op eigen certificaten Lees meer
12-02-2024 banken.nl Rabobank boekt recordwinst van bijna €4,4 miljard Lees meer
10-08-2023 detelegraaf.nl Halfjaarcijfers: Rabobank verdubbelt winst dankzij hogere rente Lees meer
24-03-2023 veb.net Vier scenario’s waar Rabobank-certificaathouders rekening mee moeten houden Lees meer
07-12-2022 deaandeelhouder.nl Rabobank verdacht van witwassen Lees meer
11-08-2022 iex.nl Halfjaarcijfers: Minder winst voor Rabobank Lees meer
13-07-2022 deaandeelhouder.nl Alles wat je moet weten over de Rabobank Certificaten Lees meer
11-05-2022 somi.nl Ernstige twijfels netto winst 2016 van Rabobank Lees meer
21-07-2021 iex.nl Wanneer betaalt Rabo weer de volle 6,5% op de certificaten? Lees meer
22-10-2020 iex.nl Positief bericht: Rabobank neemt stockrente-voorstel over Lees meer
22-04-2020 veb.net Rabobank bereid tot overleg met VEB over ophef over Certificaten Lees meer
03-04-2020 iex.nl IEX-actie: 15 vragen aan Rabobank Lees meer

Beleggen in Rabobank Certificaten:          Meer over Rabobank Certificaten


Beleggen in Rabobank Certificaten

Rabobank Certificaten zijn certificaten van participaties zonder einddatum die zijn uitgegeven door de Rabobank (via Stichting AK Rabobank Certificaten). Rabobank Certificaten zijn verhandelbaar via Euronext Amsterdam. Met de certificaten investeer je in de Rabobank, een coöperatieve bank met leden in plaats van aandeelhouders.

Vergoedingen

Rabobank verwacht op een Participatie (en via Stichting AK op een Rabobank Certificaat) op iedere vergoedingsbetaaldag over de op die dag eindigende betaalperiode een vergoeding te betalen die het hogere is van:

  1. € 0,40625 (komt overeen met 6,5% over de nominale waarde van € 25 verdeeld over 4 kwartalen);  of, indien dit hoger is
  2. het driemaands rekenkundig gemiddelde (afgerond op twee decimalen) op jaarbasis van het effectieve rendement van de meest recente Referentielening (een Nederlandse staatslening waarvan de resterende looptijd tussen de 9,5 en 10,5 jaar bedraagt of, als er geen Referentielening is, de meest recente Vervangende Referentielening)  verhoogd met 1,5%-punt, berekend over de nominale waarde van € 25 gedeeld door vier

Vergoedingsbetaaldag

Indien een vergoeding wordt betaald, 29 maart, 29 juni, 29 september en 29 december van elk jaar (of, indien de desbetreffende dag geen werkdag is, de eerstvolgende werkdag of, als deze eerstvolgende werkdag in een volgende kalendermaand valt, de laatste werkdag voorafgaand aan de desbetreffende dag).

Geen einddatum

Rabobank Certificaten hebben geen einddatum. Dat betekent dat deze nooit worden afgelost. Onder bepaalde voorwaarden kunnen de Rabobank Certificaten wel worden ingetrokken. Bij intrekking ontvangt je € 25 per Rabobank Certificaat, op voorwaarde dat het vermogen van de Rabobank toereikend is.

Diep achtergesteld beleggingsproduct

Een Rabobank Certificaat is een diep achtergesteld beleggingsproduct. Dit betekent dat certificaathouders bij een eventueel faillissement van de Rabobank als laatste worden uitbetaald, na alle schuldeisers.

Risico's

Er zijn verschillende risico's waarmee je rekening moet houden als je belegt in Rabobank Certificaten. Denk daarbij onder andere aan:

• het risico van koersfluctuaties
 het risico van moeilijk kopen en verkopen (liquiditeitsrisico)
 het risico dat vergoedingen niet worden uitbetaald
 het risico op verlies van inleg
 het risico van een belegging zonder einddatum

 dividendinfo.nl © besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data en informatie. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Zie onze disclaimer.