Sligro Food Group bestaat uit foodretail- en foodservicebedrijven, die zich direct en indirect richten op de Nederlandse markt van de 'etende mens'. Het concern levert ongeveer 60.000 food-en non-foodartikelen.
EX-DIVIDEND SOORT DIVIDEND BEDRAG BETAALBAAR
--- slotdividend 2021 € 0,00 ---
--- interim-dividend 2021 € 0,00 ---
--- slotdividend 2020 € 0,00 ---
--- interim-dividend 2020 € 0,00 ---
--- slotdividend 2019 € 0,00 ---
20-09-2019 interim-dividend 2019 € 0,55 30-09-2019
22-03-2019 slotdividend 2018 € 0,85 03-04-2019
21-09-2018 interim-dividend 2018 € 0,55 01-10-2018

Update 28 januari 2022: Bij de presentatie van het jaarverslag stelt Sligro voor om over 2021 geen dividend uit te keren. Niet verrassend omdat Sligro gebruik heeft gemaakt van overheidssteun in de vorm van NOW, waarbij NOW 3.1 een verbod op dividend een onderdeel was van de voorwaarden.

Update 21 april 2022: Sligro heeft de omzet in het 1-e kwartaal sterk zien stijgen en verwacht dat het herstel van de afzetmarkten de komende kwartalen doorzet. Het bedrijf schrijft dit toe aan de snel herstellende vraag na de lockdowns, een sterke groei van het bezorgkanaal en de hoge inflatie. De prijsverhogingen als gevolg van hogere inkoopkosten en energiekosten stuwen de omzet, waarbij de relatieve winstgevendheid enigszins daalt.


Het dividendbeleid van Sligro Food Group gaat uit van een reguliere dividenduitkering ter grootte van circa 60% van het resultaat na belastingen, exclusief buitengewoon resultaat. Het dividend wordt uitgekeerd in contanten. Afhankelijk van de ontwikkeling van de solvabiliteits- en liquiditeitspositie kan bovendien worden voorgesteld een variabel dividend uit te keren. In de pre-coronatijd lag de payout ratio rond de 70%. In beginsel wordt het interim-dividend bepaald op de helft van het reguliere dividend van het voorgaande jaar.
WINST PER AANDEEL * PAYOUT RATIO DIVIDEND
2023 € 1,50 TAX 70 % € 1,05 TAX
2022 € 1,00 TAX 75 % € 0,75 TAX
2021 € 0,45 0 % € 0,00
2020 €-1,59 0 % € 0,00
2019 € 0,78 71 % € 0,55
2018 € 1,04 > 100 % € 1,40 excl. speciaal dividend van € 7,57
2017 € 1,83 81 % € 1,40

* Winst per aandeel uit voort te zetten bedrijfsactiviteiten


dividendinfo.nl © besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data en informatie. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Zie onze disclaimer.