Alle dividend-info en de agenda 2019 voor het AMX aandeel Sligro : dividend- en betaaldatum, kwartaal cijfers, halfjaarcijfers en jaarcijfers.

Sligro Food Group bestaat uit foodretail- en foodservicebedrijven, die zich direct en indirect richten op de Nederlandse markt van de 'etende mens'. Het concern levert ongeveer 60.000 food-en non-foodartikelen. Foodretailactiviteiten bestaan uit circa 130 full service supermarkten, waarvan er 30 door zelfstandige ondernemers worden geëxploiteerd.

Ex-dividend  |  Sligro
ex-dividend soort dividend bedrag betaalbaarstelling
20-09-2019 Interim-dividend 2019 € 0,55 30-09-2019
22-03-2019 Slotdividend 2018 € 0,85 03-04-2019
21-09-2018 Interim-dividend 2018 * € 0,55 01-10-2018 
24-07-2018 Speciaal dividend * € 7,57 31-07-2018
23-03-2018 Slotdividend 2017 € 0,90  04-04-2018
* Sligro liet bij presentatie halfjaarcijfers weten een deel van de opbrengsten van de verkoop van EMTÉ terug te geven aan de aandeelhouders in de vorm van een eenmalig speciaal dividend van € 7,57  per aandeel. Daarnaast wordt een interimdividend uitgekeerd van 0,55 per aandeel.
Agenda  |  Sligro
17-10-2019 Trading Update Q3
18-07-2019 Halfjaarcijfers 2019
18-04-2019 Trading Update Q1
20-03-2019 Algemene Aandeelhouders Vergadering
24-01-2019 Jaarcijfers 2018
18-10-2018 Trading Update Q3
19-07-2018 Halfjaarcijfers 2018
19-04-2018 Trading Update Q1
21-03-2018 Algemene Aandeelhouders Vergadering
25-01-2018 Jaarcijfers 2017
Taxatie WPA - Dividend  |  Sligro
  WPA payout ratio dividend info
2021 € 2,40    TAX   70 % € 1,68    TAX  
2020 € 2,00    TAX   71 % € 1,42    TAX  
2019 € 1,60    TAX   87 % € 1,40    TAX  
2018 € 6,25*        - € 1,40   
Exclusief Speciaal dividend van € 7,57 i.v.m. verkoop EMTÉ 
2017  € 1,83   81 % € 1,40  
2016 € 1,65   79 % € 1,30  
2015 € 1,83   66 % € 1,20  
2014 € 1,56   70 % € 1,10  
  *WPA inclusief ‘niet voort te zetten bedrijfsactiviteiten’       
Dividendbeleid & Outlook  |  Sligro   
  • Dividendbeleid : Sligro Food Group streeft een reguliere dividenduitkering na van circa 60% van het resultaat na belastingen, exclusief buitengewoon resultaat. Het dividend wordt uitgekeerd in contanten. Afhankelijk van de ontwikkeling van de solvabiliteits- en liquiditeitspositie kan bovendien worden voorgesteld een variabel dividend uit te keren. De afgelopen jaren lag de payout ratio rond de 70%. In beginsel wordt het interim-dividend bepaald op de helft van het reguliere dividend van het voorgaande jaar.
 
  • Outlook - januari 2019 -  Dit jaar wil Sligro zich - na de verkoop van de supermarkttak aan branchegenoten Jumbo en Coop - weer volledig op de kernactiviteiten richten. De marktomstandigheden blijven volgens het bedrijf gunstig. Wel dreigen kosten voor onder meer transport, energie en lonen flink hoger te worden, maar Sligro verwacht die stijgingen op te kunnen vangen door efficiënter te werken. Concrete financiële verwachtingen werden niet verstrekt.
  • Outlook - april 2019 - Sligro kende in het 1-e kwartaal een nagenoeg gelijk omzet in vergelijking met vorig jaar. "De markten waarin wij actief zijn kennen een trage start van het jaar."  Wel denkt de onderneming dat het in zowel Nederland als België harder groeit dan de markt.
  • Outlook - juli 2019 - Sligro heeft in de eerste helft van 2019 de omzet licht zien stijgen, maar de winst zien halveren. Sligro laat weten: “De combinatie van uitdagende marktomstandigheden vandaag en de inspanningen op belangrijke programma’s voor morgen geven op korte termijn nog druk op onze resultaten. Wij geloven in de gekozen koers voor de middellange termijn en zullen daarop blijven inzetten."
Info over beurs- en dividend agenda 2019 van Sligro met datum: AVA, kwartaalcijfers, halfjaarcijfers en jaarcijfers.