Update 23 februari 2022: De afwikkeling van de verkoop van de aandelen SternFacilitair B.V. aan Hedin Mobility Group AB vond plaats op 16 maart 2022 waarbij de naam Stern Groep N.V. wijzigde in PB Holding N.V. Na de afronding van de verkoop aan Hedin, resteert het belang in Bovemij. Na de transactie en de Agio-uitkering is PB Holding N.V. schuldenvrij en beschikt de vennootschap over een beperkt bedrag aan liquiditeiten dat voldoende is om de komende twee jaar als beursfonds aan haar lopende verplichtingen te kunnen blijven voldoen. Na de transactie zullen strategische opties met het Bovemij-belang nader worden onderzocht, waarbij ontsluiting van de marktwaarde van Bovemij en optimalisering van de opbrengst voor aandeelhouders voorop staat. De boekwaarde van dit belang bedraagt thans € 19,4 miljoen op basis van de laatste officiële waardering van Bovemij.                                              Aanvullende info >>>

EX-DIVIDEND SOORT DIVIDEND BEDRAG BETAALBAAR
voor eind maart 2022 Uitkering Agio € 14,50 NNB
--- jaardividend 2020 € 0,00 ---
--- slotdividend 2019 € 0,00 ---
01-10-2019 2-e interim-dividend 2019 € 1,00 15-10-2019
13-05-2019 1-e interim-dividend 2019 € 2,50 12-06-2019
11-05-2018 slotdividend 2017 € 0,75 07-06-2018
18-12-2017 interim-dividend 2017 € 0,25 22-12-2017

Update 12 mei 2022: PB Holding (voorheen Stern) laat tijdens de jaarvergadering weten dat het belang in Bovenmij 5,06 procent bedraagt en dat de intrinsieke waarde per aandeel PB Holding per 30 april uitkomt op 3,56 euro.


Update 09 maart 2022:

  • De afwikkeling van de verkoop van de aandelen SternFacilitair B.V. aan Hedin Mobility Group AB is gepland op 16 maart 2022. Op dezelfde dag zal de naam Stern Groep N.V. wijzigen in PB Holding N.V.
  • De uitkering van € 14,50 Agio per aandeel, waar de aandeelhouders tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van 23 februari 2022 mee hebben ingestemd, zal nog voor eind maart 2022 plaatsvinden.
  • De uitkering in contanten geschiedt onder aftrek van 15% dividendbelasting, tenzij op grond van fiscale regelingen (deelnemingsvrijstelling) een ander tarief van toepassing is.
  • Na de afronding van de verkoop aan Hedin, resteert het belang in Bovemij.
  • Stern verwacht een bijzonder goed resultaat van Bovemij in 2021, dat "duidelijk hoger" dan 50 miljoen euro zal zijn, wat bij een uitkering van ten minste 30 procent van de winst een dividend oplevert van minimaal 15,0 miljoen euro, waardoor PB Holding, zoals Stern dan inmiddels heet, in mei een dividendbetaling over 2021 tegemoet zou kunnen zien van ten minste 750.000 euro.

Stern laat in het jaarverslag 2019 weten dat er bij de aandeelhouders behoefte bestaat aan een solide dividendrendement. Stern Groep hanteert vanwege de volatiliteit van enkele bedrijfsactiviteiten een ruime solvabiliteit van 15% voor de activiteiten van Stern Mobility Solutions en van 30% voor de andere activiteiten van de groep. Het meerdere (oversolvabiliteit) kan Stern Groep maximaal uitkeren als dividend.
WINST PER AANDEEL PAYOUT RATIO DIVIDEND
2020 €-4,82 * 0 % € 0,00
2019 € 3,77 * 93 % € 3,50
2018 € 0,09 > 100 % € 1,00
2017 € 1,32 76 % € 1,00
2016 € 2,00 50 % € 1,00
2015 € 1,95 51 % € 1,00
2014 € 0,64 0 % € 0,00

* totaal resultaat per aandeel uit voort te zetten activiteiten en niet voort te zetten activiteiten


dividendinfo.nl © besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data en informatie. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Zie onze disclaimer.